Kementerian Pendidikan akan terus memantau murid yang berisiko menghadapi keciciran

Kementerian Pendidikan akan terus memantau murid yang berisiko menghadapi keciciran

Kementerian Pendidikan akan terus memantau murid yang berisiko menghadapi keciciran

thumbnail

PUTRAJAYA (01/01/2023): Kementerian Pendidikan akan terus memantau dan memberi intervensi kepada murid yang mungkin menghadapi risiko keciciran agar da[at terus bersekolah sehingga tamat Tingkatan Lima.