STPM: 67 sekolah Sabah mencatatkan kadar lulus 100 peratus

STPM: 67 sekolah Sabah mencatatkan kadar lulus 100 peratus

STPM: 67 sekolah Sabah mencatatkan kadar lulus 100 peratus

thumbnail
TUARAN, 26/02/2020: SMK Kota Klias, Beaufort mencapai jumlah Purata Sekolah Tertinggi (GPS) di Sabah, dengan pelajarnya mencatat kadar lulus 100 peratus dalam peperiksaan STPM 2019.