IT Terminology
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Absolute Address Alamat Mutlak
Absolute Path Laluan Mutlak
Absolute Reference Rujukan Mutlak
Access Akses, Capaian
Account Akaun
Account Management Pengurusan Akaun
Activate Aktif
Adapter Penyesuai
Agent Agen
AI (Artificial Intelligence) Kepintaran Buatan
Alarm Penggera
Algorithm Algoritma
ALU (Arithmetic Logic Unit) Unit Aritmetik Logik
AMD (Advanced Micro Devices) AMD
Analog Analog
Anchor Perkaitan
Animation Animasi
Anonymous FTP FTP Tanpa Nama
Applet Aplet
Application Aplikasi
Architect Arkitek
Archive Arkib
Ascending Tertib Menaik
Assembler Penghimpun
Asynchronous Transmission Penghantaran Tak Segerak
Attach Lampir, Kepil
Audio Audio
Audio Stream Strim Audio
Audit Audit
Automatic Otomatik
Availability Kebolehsediaan


Web Pages created by Edu.Net
Email us at
webmaster@sabah.edu.my