UCAPAN DASAR TYT 2016

UCAPAN DASAR TYT 2016

UCAPAN DASAR TYT 2016

thumbnail
Ucapan dasar kerajaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima (Dr) Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin bersempena dengan pembukaan rasmi mesyuarat  pertama penggal keempat dewan undangan negeri sabah yang ke-14 pada 14 april 2016