UCAPAN BAJET NEGERI TAHUN 2016

UCAPAN BAJET NEGERI TAHUN 2016

UCAPAN BAJET NEGERI TAHUN 2016

thumbnail

Ucapan Bajet Negeri Tahun 2016 oleh Y.A.B. Datuk Seri Panglima Musa Hj. Aman Ketua Menteri dan Menteri Kewangan Sabah di Persidangan Dewan Undangan Negeri pada 20 November 2015 (Jumaat)

“BELANJAWAN BERHEMAT, BERJIWA RAKYAT”