Kementerian Pendidikan menetapkan sasaran untuk menangani isu perkauman, ekstremisme, gangsterisme di sekolah

Kementerian Pendidikan menetapkan sasaran untuk menangani isu perkauman, ekstremisme, gangsterisme di sekolah

Kementerian Pendidikan menetapkan sasaran untuk menangani isu perkauman, ekstremisme, gangsterisme di sekolah

thumbnail

PUTRAJAYA (15/12/2022): Kementerian Pendidikan memberi tumpuan untuk menangani isu-isu yang dihadapi sektor itu terutamanya perkauman, ekstremisme dan gangsterisme.