Pengenalan  |  Sejarah  |  Proses Pemulihan | Galeri

 

APAKAH DIA PROSES PEMULIHAN?

 Kemasukan

Proses pemulihan orang utan bermula apabila sahaja pusat ini menerima orangutan sama ada dirampas atau di-serahkan secara sukareia oleh pemilik-pemi!ik haram dari ladang pertanian atau kem pembalakan. Kebanyakan orang utan yang diterima oleh pusat ini terdiri dari anak-anak orang utan yang kehilangan ibunya dan masih memerlukan perlindungan dan sokongan penuh dari ibunya untuk terus hidup. Tapi kini menjadi tanggungjawab kakitangan pusat ini pula untuk memastikan anak-anak orang utan ini terus hidup dan dapat kembali semula ke dalam hutan.

 

                                                                

  Kuarantina   

Apabila sahaja orangutan tiba di pusat ini, ianya akan dimasukkan ke dalam klinik untuk pemeriksaan kesihatan dan rawatan yang perlu sebelum menjalani tempoh kuarantina. Tempoh kuarantina anak orangutan ini sekurang-kurangnya 3 atau 6 bulan bergantung kepada takat kesihatan orangutan tersebut semasa diterima. Peringkat kuarantina adalah amat penting bagi memastikan tidak ada jangkitan penyakit kepada orangutan yang  lain. Bahagian  Klinik  akan menjalankan pemeriksaan am seperti pemeriksaan   tahi   (bagi   melihat kehadiran jenis cacing dan bakteria), ujian kencing, Malaria, ujian TB dan sinaran-X (pemeriksaan dada dan karpus).

 

 

 Taman Asuhan

Sebaik sahaja selesai menjalani pering-kat kuarantina, orangutan akan dinilai sama ada dibebaskan di kawasan taman asuhan bagi orangutan di bawah umur 3 tahun atau dibebaskan terus di pelantar A ataupun B. Bagi orangutan yang di­bebaskan di taman asuhan, orangutan ini akan dilatih dengan bantuan dari kakitangan pusat ini supaya dapat me-manjat sendiri. Mereka akan dilepaskan pada setiap pagi dan dengan ini diharap-kan agar mereka dapat mula membina kemahiran hidup di dalam hutan.

  Pelantar Makan A (Latihan Semangat)

Setelah orang utan itu bertambah yakin dan mahir, ianya akan dibawa ke pelantar makan A di mana kehidupan di dalam hutan bermula- Pada peringkat ini, kakitangan pusat ini akan membawa makanan hanya 2 kali daiam sehari yang terdiri dari buah-buahan dan minuman susu ditambah zat galian dan vitamin.

 

Pelantar Makan B (Latihan Kehidupan)

Akhir sekali setelah orang utan ini telah menunjukkan keupayaan untuk mencari makanan sendiri, iatihan kehidupan pun bermula. Bagi peringkat ini, orang utan akan dibawa ke pelantar makan B yang terletak lebih kurang 1.5 km dari pusat ini untuk dilepaskan. Biasanya pemberian makanan akan semakin dikurangkan supaya mereka dapat mencapai kehi­dupan berdikari yang sepenuhnya dan seterusnya berintegrasi dengan populasi orang utan liar yang terdapat di hutan simpan Sepilok. Semenjak pusat ini ditubuhkan, lebih kurang 100 ekor orangutan telah berjaya dipulihkan dan balik ke dalam hutan.

Dihasilkan oleh : Pelajar-pelajar SK. SG. Anib 2, Sandakan, Sabah

Paparan terbaik 800 x 600

Hakcipta Anib @ 2001. Edit oleh dzuld