Anni Anthony
Duties:
-Class teacher year 6 Okid
-Head of Panel English Language
-English Language Teacher year 6 Okid
-Kemahiran Hidup Teacher year 5 Lily & 4 Ros
-Teacher Advisor Red Crescent 
-Teacher Advisor English Language
-Teacher Advisor Christian Fellowship
-Teacher Advisor Art & Craft
-Teacher Advisor Kelab Kesenian & Kebudayaan
-Teacher Advisor Kelab Pencinta Alam
-Teacher Advisor Badminton Club
-Teacher Advisor Red House
Helis Alip
Duties:
-Class Teacher year 6 Ros
-Head of Panel Malay Languege
-Malay Language Teacher year 6 Ros & 6 Okid
-Teacher Advisor Christian Fellowship
-Head of Teacher Advisor Kelab Pencinta Alam
-Head of Teacher Advisor Kelab Komputer
-Teacher Advisor Yellow House
Suaeni Hj. Suadi
Duties:
-Head of Panel Mathematic
-Secretary Co-curriculum
-Mathematic Teacher year 6 Lily, 4 Okid & 4 Lily
-Head of Teacher Advisor Mathematic Club
-Teacher Advisor Persatuan Tunas Puteri
-Teacher Advisor Computer Club
-Teacher Advisor Green House
Cecilia Wong Fung Ha
Duties:
-Head of Panel Science
-Science Teacher year 6 Ros, 6 Okid & 6 Daisy
-Head of Teacher Advisor Basketball Club
-Teacher Advisor Science Club
-Teacher Advisor Red Crescent
-Teacher Advisor Red House
Sairah E. Ismail
Duties:
-Head of Panel Kajian Tempatan
-Teacher Kajian Tempatan 6 Ros, 6 Okid, 5 Ros & 5 Lily
-Science Teacher year 5 Okid & 5 Lily
-Head of Teacher Advisor Persatuan Tunas Puteri
-Head of Teacher Advisor P. Kajian Tempatan
-Teacher dvisor RoundersClub
-Head of Teacher Advisor Yellow House
Ustazah Riani Hj. Musib
Duties:
-Head of Panel Pend. Agama Islam
-Pend. Agama Islam Teacher year 6 Ros, 6 Okid,
 5 Ros, 5 Okid, 4 Ros & 4 Okid
-Head of Teacher Advisor P. Agama Islam
-Teacher Advisor Pergerakan Puteri Islam
-Teacher Advisor Table Tennis Club
-Teacher Advisor Yellow Club
Nozirah Hj. Mohd. Yassin
Duties:
-Head of Panel Pendidikan Moral
-Malay Language Teacher year 4 Ros
-English Language Teacher year 4 Daisi
-Moral Teacher year 6 Lily
-Kajian Tempatan Teacher year 6 Daisy
-Head of Teacher Advisor St. John Ambulans
-Head of Teacher Advisor Mini Tennis Club
-Teacher Advisor P. Kajian Tempatan
-Teacher Advisor Netball Club
-Asst. Head of Teacher Advisor Blue House
Penny Teo Fiev Nie
Duties:
-Head of Panel Kemahiran Hidup
-Kemahiran Hidup Teacher year 6 Ros, Okid, Daisy & Lily
-Kemahiran Hidup Teacher year 5 Daisy & 5 Lily
-English Language Teacher year 5 Lily
-Physical & Health Education Teacher year 3 Ros
Zamalia Yaacub
Duties:
-Head of Panel Art Education
-Art Teacher year 6 Ros, Okid & Daisy
-Moral Teacher year 6 Ros & 6 Daisy
-Moral Teacher year 4 Lily
-Head of Teacher Advisor Malay Language
-Teacher Advisor Netball Club
-Teacher Advisor Kelab Kesenian & Kebudayaan
-Teacher Advisor Art & Craft Club
-Teacher Advisor Blue House
Mohd. Azizuan Abdullah
Duties:
-Head of Panel Physical & Health Education
-Class Teacher year  2 Ros
-Malay Language Teacher year 2 Ros
-Mathematic Teacher year 2 Ros
-PHE Teacher year 2 Ros
-Teacher Advisor Valleyball Club
-Teacher Advisor Badminton Club
-Teacher Advisor Mini Tennis Club
-Teacher Advisor Malay Language
-Asst. Head of Teacher Advisor Red House
Chin Ken Fun @ Alice
Duties:
-Head of Panel Music
-Music Teacher year 3 Ros & 3 Okid
-Music Teacher year 4, 5, 6)
-Head of Teacher Advisor P. Pancaragam
-Head of Teacher Advisor Karate Club
-Teacher Advisor Christian Fellowship
-Teacher Advisor Blue House
Dohina Delunsing @ Marcella
Jennifer
Duties:
-Head of Panel KadazanDusun Language
-Mathematic Teacher year 5 Ros & 5 Okid
-Mathematic Teacher year  6 Lily
-KadazanDusun Language Teacher year  5
-Teacher Advisor Kelab Kesenian & Kebudayaan
-Teacher Advisor P. Bahasa KadazanDusun
-Teacher Advisor Kelab Lalulintas
-Teacher Advisor Chess Club
-Teacher Advisor Volleyball Club
Norhida Anor Basri
Duties:
-Head of Resource Centre
-Mathematic Teacher year  6 Okid & 6 Daisi
-Head of Teacher Advisor Resource Centre Club
-Teacher Advisor Red Crescent
-Teacher Advisor Chess Club
-Teacher Advisor Mathematic Club
-Teacher Advisor Persatuan Agama Islam
-Teacher Advisor Rakan Dinamik Project
Freddie Insiong
Duties:
-Class Teacher year 5 Lily
-Malay Language Theacher year 5 Lily
-Science Teacher year 5 Ros
-Kemahiran Hidup Teacher year 5 Ros & 5 Okid
-PHE Teacher 
 year 5 Daisai & 5Lily
-Head of Teacher Advisor Computer Club
-Head of Teacher Advisor Football Club
-Teacher Advisor Christian Fellowship
-Teacher Advisor Persatuan Pencinta Alam
-Teacher Advisor Computer Club
-Teacher Advisor Lalu Lintas Club
-Teacher Advisor Yellow House
Norinih Edin
Duties:
-ClassTeacher year 4 Ros
-Science Teacher year 6 Lily
-Science Teacher year 4 Ros
-Mathematic Teacher year 4 Ros
-Head of Teacher Advisor Science Club
-Ketua Guru Penasihat Kelab Bola Jaring
-Guru Penasihat Persatuan Tunas Puteri
-Guru Penasihat Kelab Bola Tampar
-Guru Penasihat Kelab Mini Tenis
-Guru Penasihat Kelab Pusat Sumber
-Guru Penasihat Kelab Komputer
-Ketua Guru Penasihat Rumah Sukan - Merah
Aryati Kassim
Senarai Tugas:
-Guru Kelas 4 Lily
-Guru Bahasa Melayu 4 Daisi dan 4 Lily
-Guru Bahasa Inggeris Tahun 3 Okid
-Guru Penasihat Persatuan Tunas Puteri
-Guru Penasihat Kelab Kesenian dan Kebudayaan
-Guru Penasihat Kelab Bola Keranjang
-Guru Penasihat Kelab Rounders
-Guru Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris
-Guru Penasihat Kelab Lalu Lintas
-Ketua Guru Penasihat Rumah Sukan - Hijau
Marsiah Michael
Senarai Tugas:
-Guru Kelas 4 Daisi
-Guru Bahasa Inggeris 4 Lily
-Guru kajian Tempatan 4 Ros dan 4 daisi
-Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 Tahun 6 Ros, 6 Okid, 5 Ros, 5 Okid dan 3 Okid
-Ketua Guru Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris
-Ketua Guru Penasihat Kelab Lalu Lintas
-Guru Penasihat Christian Fellowship
-Guru Penasihat Kelab Koir
-Guru Penasihat Kelab Catur
Rohaiyah Daha
Duties:
-Class Teacher year 1 Daisy
-Malay Language, Mathematic, Physical & Health Education, Penididkan Seni, Pendidikan Moral
 Music Teacher year 1 Daisy
-Teacher Advisor Pergerakan Puteri Islam
-Teacher Advisor Persatuan Agama Islam
-Teacher Advisor Valley ball Club
-Teacher Advisor Red House
Lainah Gupau
Duties:
-Class Teacher 1 Lily
-English Language Teacher year 1 Ros, Okid dan Lily
-Teacher Advisor St. John's Ambulans Junior
-Teacher Advisor Kadazandusun Language Club
-Teacher Advisor Art & Craft Club
-Teacher Advisor Swimming Club
-Teacher Advisor Red House
Embran Othman
Duties:
-Mathematic Teacher year 4 Daisy
-Art Education Teacher year 3 Ros, 3 Okid, 3 Daisi,
 & 4 Okid, 4 Daisi & 4 Lily
-Kemahiran Hidup Teacher year 4 Lily
-Teacher Advisor Mathematic Club
-Teacher Advisor Computer Club
Rosaineh Suhaibul
Duties:
-Mathematic Teacher year 5 Lily
-Malay Language Teacher year 6 Lily
-Jawi Teacher year 5 Ros, Okid, Daisi & Lily
-Teacher Advisor Netball Club
-Teacher Advisor Mathematic Club
-Teacher Advisor Persatuan Tunas Puteri
-Teacher Advisor Blue House
Ustazah Hartini Abd. Latief
Duties:
-Teacher Persatuan Agama Islam year 1,2,3 &
 4 Daisi & 4 Lily
-Teacher Advisor Pergerakan Puteri Islam
-Teacher Advisor Persatuan Agama Islam
-Teacher Advisor Persatuan Kajian Tempatan
-Teacher Advisor Swimming Club
-Teacher Advisor Green House
Wong Pui Shu
Duties:
-Mathematic Teacher year 3 Ros, 3 Okid & 3 Daisi
-Music Education Teacher year 3 Daisy
-Teacher Advisor Mathematic Club
-Teacher Advisor St. John's Ambulans Junior
-Teacher Advisor Pancaragam
-Teacher Advisor Choir Club
-Teacher Advisor Table Tennis Club
-Teacher Advisor Red House
Marlina Aliuddin
Duties:
-MoralTeacher year 3 Ros, 3 Daisi, 4 Okid,
 5 Okid & 5 Lily
-Teacher Advisor Computer Club
-Teacher Advisor Chess Club
-Teacher Advisor Yellow Club
John Kidi Jontili
Duties:
-Physical & Health Education Teacher year 
 4 Ros, Okid, Daisi & Lily
-Moral Teacher year  5 Ros & 5 Daisi
-Teacher Advisor Kelab Lalu Lintas
Intan Nur Hasni Hj. Taharin
Duties:
-Malay Language, Mathematic & PHE Teacher
 Tahun 1 Lily
-Music Teacher year 1 Lily & 2 Okid
-Art Teacher year 1 Lily & 2 Ros
-Teacher Advisor Badminton Club
-Teacher Advisor Resouce Centre Club
-Teacher Advisor Blue House
Salimiah Sazarinah Bte Jamili
Duties:
-Class Teacher year 2 Lily
-Malay Language, Mathematic, Physical & Health
 Art & Music Education Teacher
 year 2 Lily
-Teacher Advisor Basketball Club
Joanne Vanitha A/P Ilang Koven
Duties:
-Class Teacher year 3 Ros
-English Language Teacher year 3 Ros, 4 Ros & 4 Okid
-Kajian Tempatan Teacher 4 Okid & 4 Lily
-Head of Teacher Advisor Choir Club
-Teacher Advisor Pancaragam
-Teacher Advisor Netball Club
-Teacher Advisor Valleyball Club
-Teacher Advisor Mini Tennis Club
-Teacher Advisor Football Club
-Teacher Advisor Blue House
Raani Maria Onong
Duties:
-Class Teacher year 3 Okid
-Malay Language Teacher year 3 Okid
-English Language Teacher year 3 Daisy
-PHE Teacher year 3 Daisy
-Teacher Advisor Red Crescent
-Teacher Advisor Art & Craft
-Teacher Advisor Rounders Club
-Teacher Advisor Resource Centre
-Teacher Advisor Yellow House
Dg. Norasmah Jamlu
Senarai Tugas:
-Guru Kelas Tahun 3 Daisi
-Guru Bahasa Melayu Tahun 3 Ros dan 3 Daisi
-Guru Jawi Tahun 3 Ros, 3 Okid dan 3 Daisi
-Ketua Penyelaras Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
-Ketua Guru Penasihat Kelab Renang
-Guru Penasihat Pergerakan Puteri Islam
-Guru Penasihat Persatuan Bahasa Melayu
-Guru Penasihat Tuamah Sukan - Hijau
Nora Sinor
Senarai Tugas:
-Guru Kelas 3 Lily
-Guru Bahasa Melayu Tahuan 3 Lily 
-Guru Matematik Tahun 3 Lily dan 2 Okid
-Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 3 Lily
-Guru Pendidikan Seni Tahun 3 Lily
-Guru Penasihat Persatuan Christian Fellowship
-Guru Penasihat Kelab Badminton
-Guru Penasihat Rumah Sukan - Kuning
Hajjah Sadiah Hj. Yahya
Senarai Tugas:
-Guru Kelas 2 Okid
-Guru Bahasa Melayu Tahun 2 Okid
-Guru Jawi Tahun 1 dan 2
-Guru Pendidikan Seni Tahun 2 Okid
-Ketua Guru Penasihat Pergerakan Puteri Islam
-Guru Penasihat Persatuan Bahasa Melayu
-Guru Penasihat Kelab Badminton
-Guru Penasihat Rumah Sukan - Kuning
Julimie Binti Bulangkau @ Jelumie
Senarai Tugas:
-Guru Kelas 2 Daisi
-Guru Matematik, Pendidikan Moral, Bahasa Melayu
 dan Pendidikan Muzik
-Guru Muzik Tahun 2
-Guru Penasihat St. John's Ambulans Junior
-Guru Penasihat Persatuan Christian Fellowship
-Guru Penasihat Kelab Seni Lukis dan Kraftangan
-Guru Penasihat Kelab Ping Pong
-Guru Penasihat Rumah Sukan - Kuning
Lorins Galidau
Senarai Tugas:
-Guru Kelas 1 Ros
-Guru bahasa Melayu, Matematik, Pendidikan Moral, 
-Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1 Ros
-Ketua Guru Penasihat Ping Pong
-Guru Penasihat Christian Fellowship
-Guru Penasihat St. John's Ambulans Junior
-Guru Penasihat Rumah Sukan - Kuning
Justina Mavil
Senarai Tugas:
-Guru Kelas 1 Okid
-Bahasa Melayu, Matematik, Pendidikan Moral, 
 Pendidikan Jasmanidan Kesihatan, Pendidikan Muzik
 Tahun 1 Okid
-Guru Bahasa Kadazandusun Tahun 6
-Ketua Guru Penasihat Persatuan Bahasa Kadazandusun
-Guru Penasihat Kelab Badminton
-Guru Penasihat Persatuan St. John's Ambulans Junior
-Guru Penasihat Rumah Sukan - Merah
Marhanizah Mohd. Dun
Senarai tugas:
-Guru Kelas 6 Daisy
-Guru Bahasa Melayu 6 Daisy
-Guru Sains 4 Okid & 4 Daisy
-Ketua Guru Penasihat Kelab Kesenian & Kebudayaan
-Guru Penasihat Persatuan Bahasa Melayu
-Guru Penasihat Kelab Mini Tenis
-Guru Penasihat Rumah Sukan; Merah


Anita Tunggolou nee Matanjun
Headmistress
Annie Chong
Senior Assistant Curriculum
Ling Siew King
Senior Assistant Students Affairs
Fatimah Hj. Ali
Senior Assistant Co-curriculum
Bertha Agang
Supervisor Afternoon Session