Membuka dan memasang model kereta

Perhatikan gambar rajah yang diberikan.

Gambar rajah yang diberi menunjukkan sebuah model kereta yang menggunakan kuasa bateri. Sebuah motor dipasangkan untuk memindahkan tenaga elektrik kepada tenaga gerakan (mekanikal). Bagaimana ia berfungsi?

 

Kamu sering bermain dengan kereta mainan yang dibeli di kedai . Kamu boleh membuka dan meneliti bahagian bahagian kereta mainan tersebut serta mengenal pasti fungsi setiap bahagiannya. Buat perbandingan di antara satu model dengan model yang lain.

 

Seterusnya

Rekaletak oleh Anib.Net dengan Bimbingan dzuld

Hakcipta terpelihara Anib.Net 2001