[Unit Disiplin] [ Biasiswa ] [ Asrama ] [ Bimbingan & Kaunseling ] [ Pusat Sumber Sekolah] [ SPBT ]


UNIT DISIPLIN

PENDAHULUAN

Displin adalah satu elemen yang penting didalam menentukan ketertibaan sesuatu sistem. Displin adalah satu aspek yang mesti wujud dalam masyarakat. Oleh itu displin hendaklah diberi perhatian berat oleh semua pihak samada disekolah atau diluar sekolah. Sehubungan dengan itu, guru-guru, para pelajar dan ibubapa harus memainkan peranan dalam membina disiplin yang mantap di sekolah agar proses pengajaran dan pembelaran akan lebih licin dan lancar.

Adalah menjadi harapan bagi unit disiplin Sekolah Menengah Teknik Tawau untuk melahirkan generasi yang cemerlang bukan setakat akademiknya tetapi juga membina akhlak dan sahsiah diri yang sempurna mengikut acuan budaya timur yang luhur dengan budi bahasa yang tinggi.

VISI

Kearah masalah disiplin sifar

MISI

Melahirkan pelajar yang bebas dari masalah disiplin

OBJEKTIF

DEFINISI DISIPLIN

Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan Tahun 1979 mentakrifkan disiplin sebagai :

"Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Disiplin juga bermakna kesanggupan seorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib, kesanggupan, menghgormati hak individu lain.Kesanggupan mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Kesanggupan hormat-menghormati di antara satu sama lain dan mempunyai semangat tolong-menolong. Kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat"

MATLAMAT DISIPLIN

Disiplin akan melahirkan individu yang dapat memimpin diri sendiri dalam hidupnya pada masa hadapan. disiplin diri bagi setiap individu adalah mustahak dalam usaha mewujudkan satu masyarakat Malaysia yang bertatasusila, bersatu padu , demokratik, adil, liberal dan progresif. disiplin juga akan melahirkan individu yang kreatif, mempunyai jati diri yang tinggi dan sentiasa memelihara harga diri dalam masyarakat yang bergerak ke arah kemajuan.

MATLAMAT DISIPLIN

 1. Melahirkan insan yang berakhlak mulia demi kesempurnaan masyarakat
 2. Mewujudkan sifat hormat-menghormati di antara satu sama lain dan mempunyai semangat setiakawan serta kekitaan
 3. Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab, tahu menjaga harga diri dan menjadi warganegara yang baik
 4. Memberi layanan dan hak yang sama rata kepada pelajar
 5. Membantu pengetua dan guru-guru menjaga keharmonian, ketenteraman dan kelicinan pentadbiran sekolah
 6. Menegaskan bahawa mereka yang bersalah akan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahanya

OBJEKTIF HUKUMAN

 1. Mencegah pelajar yang bersalah mengulangi kesalahan mereka
 2. Mencegah pelajar yang merbahaya atau bersalah daripada mempengaruhi pelajar lain
 3. Memberi ingatan kepada pelajar lain supaya tidak melakukan kesalahan
 4. Setiap kesalahan yanng terbukti dan sabit kesalahannya akan mendapat hukuman yang setimpal
 5. Memperbaiki tingkahlaku pelajar yang bermasalah


CARTA ORGANISASI
Penasihat: En. Johan Okasa
( Pengetua )
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid: En Azman Mansur
Guru Kanan Disiplin: En Ishak Bin Japar
Ahli Jawatankuasa Pengawalan Disiplin Sekolah: En Mohd Rasi Solong ( Penolong )
En Mohamad Yamalang
En Affendi bin Abd. Rahim
En Md Jamree Abd Latif
En Mohd. Aras Japar
En Mohd Syahir MD Yasir
En Mohd Aznan Zakaria
En Herman Jamil
En Hairuddin Yakup
Cik Che Hasnisyahida Che Hassan (setiausaha)
Cik Dayag Ezreena Ali Yusof
Cik Adibah Aspa


PANDUAN PAKAIAN SERAGAM(LELAKI) PANDUAN PAKAIAN SERAGAM
(PEREMPUAN MUSLIM-BAJU KURUNG, BERTUDUNG)


PANDUAN PAKAIAN SERAGAM
(PEREMPUAN BUKAN MUSLIM - BAJU KURUNG)


PANDUAN PAKAIAN SERAGAM
(PEREMPUAN BUKAN MUSLIM - PINORE FORM)


POTONGAN RAMBUT BAGI PELAJAR LELAKI
(1:1:1)


PERANCANGAN BADAN DISIPLIN SMTT TAHUN 2007

BIL AKTIVITI OBJEKTIF/ PERLAKSANAAN TARIKH SASARAN
1. Taklimat Disiplin Kepada ibu bapa - Sasaran : ibu bapa pelajar tingkatan 4
- Diadakan semasa pendaftaran pelajar baru
- Penekanan kepada peraturan sekolah dan tindakan yang mungkin diambil
   oleh pihak sekolah
- Objektif : Memastikan ibu bapa mengetahui tentang peraturan sekolah dan
   sentiasa mengambil berat tentang perkembangan disiplin anak-anak mereka
- semasa pendaftaran Ting. 4
2. Taklimat Disiplin - Sasaran : semua pelajar
- Taklimat Disiplin Khusus
- Taklimat Disiplin Umum
- Memastikan pelajar mengetahui dan mengambil berat tentang disiplin
- Dari semasa ke semasa dalam slot perhimpunan pagi
3. Pemantauan Disiplin - Sasaran : Semua pelajar
- Memastikan pelajar tidak melanggar disiplin
- Penekanan kepada pembentukan sahsiah
Sepanjang masa
4. Perhimpunan Pagi - Sasaran : Semua pelajar
- Memastikan pelajar tidak lewat hadir ke sekolah dan pelajar sentiasa dalam keadaan kemas dan berdisiplin
Setiap pagi Isnin hingga Jumaat
5. Grooming Pelajar - Sasaran : Semua pelajar tingkatan 4 & 5
- Penekanan kepada aspek pemakaian dan penampilan
Dari masa ke semasa
6. Kursus-kursus untuk Pengawas - Sasaran : Semua Pengawas Sekolah
- KEM KEPIMPINAN PENGAWAS untuk pengawas tingkatan 5
- KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS untuk pengawas tingkatan 4
- Penekanan kepada aspek kepimpinan dan keterampilan
Bulan Mei - Jun
7. "Spot-Check" - Sasaran : Semua pelajar
- Diadakan secara mengejut
- bertujuan memastikan pelajar tidak memawa bahan-bahan yang terlarang dan pelajar sentiasa berada dalam keadaan kemas
Dari semasa ke semasa
8. Ceramah - Melibatkan Pegawai dari Polis / Jabatan Penjara Tawau
- Cadangan tajuk ceramah : Jenayah Juvana / Hukuman Rotan
- Objektif : Menyedarkan pelajar tentang kesalahan-kesalahan yang boleh disabitkan dengan hukuman oleh pihak berkuasa
Jun - Julai
9. Pameran - Diadakan oleh pihak polis dan pihak penjara - Bertujuan menyedarkan pelajar tentang salah laku dan jenayah yang boleh dikenakan tindakan undang-undang Ogos
10. Perlantikan Pengawas Baru - Bertujuan untuk mennggantikan Pengawas tingkatan 5, bagi membantu pihak
  sekolah dan guru melaksanakan pemantauan disiplin
- melibatkan beberapa peringkat:
  i) Pencalonan oleh guru kelas
  ii) Tapisan dan temuduga
  iii) LantikanMei - Jun
11. Kempen Berbudi Bahasa - Sasaran : Semua pelajar
- Bertujuan menyemai sikap berbudi bahasa dan nilai murni di kalangan pelajar
- menjadikan amalan salam sebagai sebahagian daripada rutin kehidupan
- Menganugerahkan Tokoh Pelajar Berbudi Bahasa
Jun
12. Bapa Angkat / Pegawai Hubungan Sekolah - Mengadakan antara hubungan pihak sekolah dengan pihak berkuasa (polis)
  bagi tujuan pemantauan dan mendapatkan nasihat
Sepanjang Masa

Ke Atas