[Sejarah ] [Visi & Misi] [Objektif] [Lagu Sekolah] [Nilai Sekolah] [Budaya Kerja]
[Etika Kerja] [Piagam Sekolah] [Program BE] [Ikrar]


BUDAYA KERJA SEKOLAH

 1. Memahami dan menghayati:
 2. Memelihara dan mempertingkatkan imej Sekolah, Jabatan dan Kementerian Pendidikan setiap masa.
 3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.
 4. Menentukan objektif (setiap masa).

 5. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan.
 6. Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap, dan amanah.
 7. Mengamalkan sikap jujur, amanah, ikhlas serta adil.
 8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.
 9. Kepimpinan melalui teladan.
 10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
 11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
 12. Kerja adalah ibadah.