KERTAS PEPERIKSAAN PRINSIP AKAUN
MUKA UTAMA

         [ Klik ke Menu ]


(A) Format Kertas Soalan SPM Bagi Mata Pelajaran 3756 Prinsip Akaun

Kertas

Bidang cakupan sukatan pelajaran

Bentuk ujian

Masa
( Jam )

Bentuk soalan

Jumlah soalan

Bilangan soalan yang perlu dijawab

1

Semua tajuk dan kemahiran dalam sukatan pelajaran.

Bertulis

3

Esei

6

6

** Nota** Kertas tulis perakaunan akan dibekalkan oleh pihak lembaga.

 

Perhatian:

  1. Kertas soalan ini mengandungi enam soalan dan kesemuanya hendaklah dijawab. Kertas soalan ini tidak mempunyai pilihan.
  2. Masa kertas soalan ini ialah tiga jam.
  3. Soalan adalah berbentuk esei. Ini tidak bermakna bahawa calon dikehendaki menulis karangan, kecuali bagi soalan yang berkaitan dengan konsep dan teori.
  4. Calon-calon dikehendaki menyediakan akaun-akaun atau penyata-penyata untuk menghitung kos,hasil, untung, atau rugi.
  5. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berdasarkan isi kandungan dalam sukatan pelajaran Tingkatan 4 dan 5 yang ditetapkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

 

(B) Analisis Kertas Peperiksaan SPM Prinsip Akaun (1993 - 1999)

TOPIK

BILANGAN SOALAN

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1.      Aset, Liabiliti, dan Ekuiti Pemilik / Persamaan Kunci Kira-kira    

1

1

1

   
2.      Jurnal              
3.      Lejar              
4.      Dokumen Perniagaan

1

1

1

1

1

1

1

5.      Perakaunan untuk Tunai              
6.      Imbangan Duga              
7.      Pelarasan pada Tarikh Imbangan    

1

 

1

 

1

8.      Akaun Penamat dan Kunci Kira-kira

1

 

1

 

1

1

 
9.      Lembaran Kerja  

1

 

1

     
10.   Tafsiran Akaun dan Penyata Kewangan          

1

 
11.   Akaun Kawalan

1

           
12.   Pembetulan Kesilapan

1

           
13.   Penyata Penyesuaian Bank      

1

 

1

1

14.   Penyata Aliran Tunai    

1

 

1

   
15.    Perkongsian - Akaun Semasa dan Pengasingan      

1

   

1

16.    Perkongsian - Pembubaran Perkongsian  

1

     

1

 
17.   Syarikat Berhad  

1

         
18.   Rekod Tak Lengkap

1

1

         
19.   Kelab dan Persatuan    

1

   

1

1

20.   Perakaunan untuk Pengeluaran  

1

   

1

   
21.   Titik Pulang Modal

1

   

1

   

1

     JUMLAH SOALAN

6

6

6

6

6

6

6

Disediakan oleh:
En. Mazlan Minhat

 

[ Kembali ke sub-menu Format Kertas Peperiksaan ]

 


MUKA
UTAMA

- Dari Meja Pengetua 2011 - Pentadbiran - Latar belakang - e-Terbitan - Gambar - Peristiwa / Aktiviti - Apa Yang Terbaru? -
- Sudut P.I.B.G. - Bimbingan & Kaunseling - Ko-KurikulumPusat Sumber - Sudut Guru - Sudut Hasil Karya -
- Muatturun - Koleksi Soalan - Buku Pelawat - Pautan Menarik - Siapa Kami? - 'Our Ex-students' -

Gunakan paparan bersaiz 800 x 600 pixel dan berwarna 16 bit
SMK Putatan, Penampang, Sabah
Sejak Julai 2000.
hubungi Cikgu Samatra Yahya - Ketua Penyelenggara [ smkputatanb@yahoo.com ] untuk sebarang komen atau permasalahan.
Kali terakhir muka surat ini dikemaskini : 03-02-2011 15:46:05