KERTAS PEPERIKSAAN MATEMATIK
MUKA UTAMA

         [ Klik ke Menu ]


FORMAT KERTAS MATEMATIK TERAS

  BAHAGIAN A BAHAGIAN B

KERTAS 1

 • 60 markah
 • soalan WAJIB
 • 20 soalan, 3 markah setiap satu
 • 40 markah
 • Jawab 8 daripada 12 soalan
 • 5 markah setiap satu
KERTAS 2
 • 52 markah
 • soalah WAJIB
 • 5 soalan
 • (markah = 8, 11 , 11 , 11, 11 )
 • 48 markah
 • Jawab 4 daripada 7 soalan
 • 12 markah setiap satu

FORMAT KERTAS MATEMATIK TERAS

  BAHAGIAN A BAHAGIAN B
KERTAS 1
 • Soalan-soalan pendek
 • Mengkaji kemahiran asas
 • Soalan-soalan pendek yang berkait
 • Juga menguji kemahiran asas.
KERTAS 2
 • Soalan dengan pemberat yang lebih
 • Satu soalan terdapat lebih dari satu bab
 • Soalan lebih kepada Aplikasi
 • Soalan panjang
 • Satu soalan satu bab
 • Soalan juga lebih kepada Aplikasi

PERUNTUKAN MASA

KERTAS 1

Masa penuh : 2 jam - 150 minit

Bahagian A : 20 soalan - 60 markah Bahagian B : 8 soalan - 40 markah

Masa untuk 1 soalan - 5 minit x 28 - 140 minit Baki - 10 minit

[ 1 jam Bahagian A dan 1 jam Bahagian B ]

 

KERTAS 2

Masa Penuh : 2 jam = 150 minit

Bahagian A : 5 soalan Bahagian B : 4 soalan

Masa untuk satu soalan - 15 minit x 9 - 135 minit Baki 15 minit

[ 1 jam Bahagian A dan 1 jam Bahagian B ]


TOPIK-TOPIK PILIHAN KERTAS 1
BAHAGIAN A
(20 Soalan, Jawab semua)

BIL TAJUK
01 Pecahan
02 Ukuran asas
03 Nombor Perpuluhan
04 Peratus
05 Kuasa Dan Puncakuasa
06 Sudut Dan Garis Selari
07 Perimeter dan Luas
08 Ungkapan Algebra
09 Persamaan Linear
10 Perkara Rumus
11 Koordinat
12 Penjelmaan
13 Purata
14 Nisbah
15 Bentuk Piawai
16 Trigonometri
17 Garis Lurus
18 Asas Nombor
19 Matriks
20 Kebarangkalian

NOTA :

 • 14 Soalan daripada Pelajaran Tingkatan Menengah Rendah.
 • Soalan daripada Pelajaran Tingkatan 4 dan 5.

TOPIK-TOPIK PILIHAN KERTAS 1
BAHAGIAN B
(12 SOALAN, Jawab 8)

BIL TAJUK
01 Poligon Dan Sudut
02 Lokus
03 Kadar
04 Statistik
05 Pembinaan Geometri
06 Logaritma
07 Ketaksamaan
08 Set
09 Penaakulan Mantik
10 Bulatan Dan Sudut
11 Graf Fungsi
12 Ubahan

NOTA :

 • 5 soalan daripada Pelajaran Tingkatan Menengah Rendah.
 • 7 soalan daripada Pelajaran Tingkatan 4 dan 5.

TOPIK-TOPIK PILIHAN KERTAS 2
BAHAGIAN A
(5 Soalan , Jawab Semua)

BIL TAJUK

01

Indeks

02

Pemfaktoran & Persamaan Kuadratik

03

Pecahan Algebra

04

Persamaan Serentak

05

Poligon, Sudut Dan Garis Selari

06

Set

07

Matriks

08

Garis Lurus

09

Graf Jarak-Masa / Laju-Masa

10

Perimeter dan Luas Sektor Bulatan

11

Luas Permukaan dan Isipadu

NOTA :

 • Tajuk-tajuk 1, 3, 4, 5, 10, 11 adalah Pelajaran Menengah Rendah.
 • Tajuk-tajuk 2, 6, 7, 8, 9 adalah Pelajarqn Tingkatan 4 dan 5.

TOPIK-TOPIK PILIHAN KERTAS 2
BAHAGIAN B
(7 soalan, Jawab 4)

BIL TAJUK
01 Graf Fungsi
02 Bearing, Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk
03 Garis dan Satah Dalam Tiga Matra
04 Penjelmaan
05 Pelan dan Dongakan
06 Kebarangkalian
07 Bumi Sebagai Sfera
08 Statistik

NOTA :

        Semua tajuk di atas adalah Pelajaran Tingkatan 4 dan 5.


PANDUAN PEMARKAHAN

Kertas 1

  BAH. A(markah) Agihan markah BAH. B(markah) Agihan markah
Kertas 1 1 0, 1 1 0, 1
2 0, 2
0, 1, 2
2 0, 1, 2
3 0, 1, 2, 3 3 0, 1, 2, 3

 

CARA PEMBERIAN MARKAH:

1.  Sebelum 1993, arahan pada kertas soalan :
'Kerja mengira' jika diperlukan mestilah ditunjukkan di ruang soalan.
Mulai 1993, arahan bertukar kepada :
'Kerja mengira' MESTI ditunjukkan dengan jelas.
2. Pemeriksa akan periksa jawapan calon di ruang jawapan.
Jika jawapan betul markah penuh diberi.
Jika jawapan salah, kerja mengira diruang jawapan akan dilihat dan markah kerja mungkin diberi mengikut Peraturan Permarkahan.
3. Simbol-simbol Permarkahan :

B

- Markah bebas. Diberikan untuk kerja mengira.
   Boleh mewakili 1 atau 2 markah ( B1 atau B2)

K

- Markah kaedah. Diberikan untuk kaedah yang betul.
- Boleh mewakili 1 atau 2 markah (K1 atau K2)

J

- Markah kejituan. Diberi hanya jika markah K diperolehi.
- Boleh mewakili 1 atau 2 markah (J1 atau J2)

 

Kertas 2

Terdapat 2 cara pengagihan markah mengikut jenis soalan :

1. Markah K dan J (kaedah dan ketepatan Jawapan )
2. Markah B ( Bebas)
1. Markah K dan J
Bagi kebanyakan soalan, pengagihan markah k diberi untuk KAEDAH ( diberi sebaik sahaja langkah yang betul).

Markah J adalah untuk KETEPATAN dan bergantung kepada K.
Jika markah K diperolehi, maka J yang berkaitan juga diperolehi.

Nota :

a.  Lebih daripada satu jawapan diberi J0.
b.  Lebih daripada satu penyelesaian )kaedah) ditunjukkan penyelesaian yang terbaik diperiksa.
c.  Jawapan tanpa kerja (kaedah) = K0 dan J0 kecuali soalan-soalan ringkas.
d.  Jawapan mesti dlam bentuk ringkas.
e.  Jawapan akhir melibatkan perpuluhan - sekurang-kurangnya betul hingga dua tempat perpuluhan.

2. Markah B
Markah B diberi BEBAS daripada kaedah iatu kerja mengenainua yang dikemukakan diabaikan.

 

KELEMAHAN CALON

1. Tidak menjawab mengikut kehendak soalan. Calaon-calon tidak :
a.  ungkapkan pecahan tunggal dalam sebutan terendah.
b.  faktorkan atau permudahkan dengan selengkapnya.
c.  memberi jawapan dalam bentuk piawai.
d.  bundarkan jawapan kepada angka bererti yang dikehendaki ( Pengiraan : 2 titik perpuluhan )
2. Tidak jawab mengikut arahan soalan. Calon-calon tidak :
a.  menggunakan buku sifir untuk mencari nilai.
b.  mengelakkan kegunaan sesiku dan protractor dalam soalan pembinaan.
c.  binakan dan tandakan lokus dengan betul.
d.  melakarkan graf dengan tepat mengikut julat x.
3. Tidak mengingati rumus-rumus untuk mencari :
a.  titik tengah
b.  luas sisiempat
c.  luas trapezium.
4. Tidak mahir membaca sifir trigonometri untuk mencari sudut-sudut nisbah trigonometri yang cakah.
5. Tidak mengetahui symbol set dan ketaksamaan seperti :

bdg-snsmat5.gif (2896 bytes)

6. Tidak mengetahui sifat-sifat sudut dalam segitiga, poligon dan bulatan. Antaranya :
a.  susut-sudut dalaman
b.  sudut-sudut sepadan
c.  sudut antara tangen dan perentas
d.  panjang lengkok dan sudut dicangkumi
e.  tangen kepada bulatan
f.  sifat segitiga sama sisi
7. Masih kabur dengan lakaran graf dengan tidak menunjukkan sifat penting seperti simetri, titik persilangan paksi- x dan paksi-y, menggunakan pembaris melukis lengkung.

 

BENTUK-BENTUK JAWAPAN YANG DIKEHENDAKI

Pelajar hendaklah memberikan jawapan mengikut kehendak sesuatu soalan. Di antaranya ialah :-

1. pecahan tunggal dalam sebutan terendah
2. dalam system 24 jam dalam cm, dsb
3. kepada tiga angka bererti
4. permudahkan kepada bentuk teringkas
5. ungkapkan dalam bentuk piawai
6. dengan menggunakan buku sifir matematik empat angka
7. senaraikan semua nilai intefer
8. sesiku dan protractor tidak boleh digunakan
9. binakan dan tandakan
10. lakarkan graf
11. faktorkan selengkapnya
12. namakan sudut
13. dengan menggunakan skala … lukiskan … (khasnya untuk graf dan ogif)
14. lorekkan rantau …. Tandakan rantau itu dengan "R"
15. lukiskan dengan saiz penuh.

 

 

[ Kembali ke sub-menu Format Kertas Peperiksaan ]

 


MUKA
UTAMA

- Dari Meja Pengetua 2011 - Pentadbiran - Latar belakang - e-Terbitan - Gambar - Peristiwa / Aktiviti - Apa Yang Terbaru? -
- Sudut P.I.B.G. - Bimbingan & Kaunseling - Ko-KurikulumPusat Sumber - Sudut Guru - Sudut Hasil Karya -
- Muatturun - Koleksi Soalan - Buku Pelawat - Pautan Menarik - Siapa Kami? - 'Our Ex-students' -

Gunakan paparan bersaiz 800 x 600 pixel dan berwarna 16 bit
SMK Putatan, Penampang, Sabah
Sejak Julai 2000.
hubungi Cikgu Samatra Yahya - Ketua Penyelenggara [ smkputatanb@yahoo.com ] untuk sebarang komen atau permasalahan.
Kali terakhir muka surat ini dikemaskini : 03-02-2011 15:46:05