Penghargaan dan Terima kasih Kepada:

 

Sabah.Net

Afendy Suraip (Animasi dan Rekabentuk Asal DPinfo)

Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

Pejabat Pendidikan Daerah Penampang

Semua guru SMK Datuk Peter Mojuntin, Penampang

Perpustakaan Negeri, Penampang

Wikipedia dan Wikimapia

Pihak Berkuasa Tempatan Daerah Penampang

Ketua Kampung dan Penduduk daerah Penampang

Pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam

Pembinaan laman web ini.