Polisi Privasi Laman Web DPM-online

 

Berikut ialah polisi privasi (persendirian) laman web kami:

 

Laman web kami tidak akan menggunakan sebarang maklumat persendirian daripada pelawat yang melawat ke laman web kami.

 

Jika terdapat sebarang khidmat interaktif yang memerlukan pengguna memasukkan butir peribadi mereka, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, kerugian atau masalah yang mungkin timbul daripada tindakan tersebut.

 

Laman web ini adalah laman web yang bebas daripada sebarang program yang merbahaya seperti virus, worm mahupun spyware.

 

Laman web kami juga tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan, kerugian atau sebarang bentuk masalah ketika anda melawati laman web kami.

 

Jika anda didapati mencuba atau melakukan kegiatan pembocoran maklumat atau peniruan laman web asal dengan tujuan yang dirasakan boleh menyebabkan kerugian terhadap mana-mana pihak, kami akan memberikan notis amaran kepada anda dan seterusnya mengambil tindakan undang-undang terhadap anda sekiranya notis tersebut diabaikan.

 

Semua maklumat yang dipaparkan adalah di laman web ini adalah hasil kajian, penyelidikan dan pengumpulan maklumat yang sahih dan sekiranya terdapat penimbulan cerita mana-mana pihak yang mungkin menyentuh sensitiviti sesuatu etnik,kaum mahupun agama, pihak kami memohon maaf dan berharap agar anda memberikan aduan atau komen terhadap maklumat tersebut dan memberikan pembetulan maklumat sekiranya maklumat yang diberikan kurang/tidak tepat.