Program 3K
(Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan)

PRAKATA

Persekitaran sekolah yang indah,ceria,bersih dan selamat bukan sahaja menyenangkan mata memandang,bahkan ia juga dapat memberi keselesaan kepada pelajar dan seterusnya membantu dalam proses pembelajaran.

Menyedari hakikat ini,pihak pengurusan sekolah telah menubuhkan Jawatankuasa lanskap dan keceriaan bermula pada tahun 1998.

Ini adalah bertujuan agar segala gerak kerja pengurusan perancangan dan pelaksanaan program peningkatan keselamatan,kebersihan dan keindahan alam sekitar sekolah (3K) dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan bersistematik.
 

MATLAMAT

Menjadikan sekolah kebangsaan Tun Datu Hj.Mustapha sebagai sebuah sekolah yang mempunyai susun atur lanskap yang menarik dan pelaksanaan program keselamatan,kebersihan dan kecerian (3K) yang terbaik di peringkat daerah Kudat dan seterusnya mawakili negeri ke peringkat Kebangsaan.
 

PERKEMBANGAN PROGRAM

Program ini mula dilaksanakan pada tahun 1998 dengan memberi tumpuan kepada:- 
 


1. KESELAMATAN SEKOLAH

1.1 PERANCANGAN DAN PERATURAN KESELAMATAN DI SEKOLAH

    Carta dan peraturan keselamatan kebakaran (setiap bilik darjah dan carta utama disediakan).

   
1.3    USAHA-USAHA KESELAMATAN
   

1.4    BANTUAN AWAL    

   


2. KEBERSIHAN SEKOLAH

2.1.      KANTIN


2.2.       TANDAS
     
2.3.     BILIK KHAS

2.4.   BILIK DARJAH
     
2.5    SISTEM PELUPUSAN SISA PEPEJAL


3. KEINDAHAN ALAM SEKITAR SEKOLAH
 
 

3K
Pulau pandan jauh ke tengah,
Gunung daik bercabang tiga,
Hancur badan di kandung tanah,

Budi yang baik dikenang jua.

3.1.   TANGGAPAN AWAL

    
3.2.   LANSKAP DAN KEGUNAAN KAWASAN ALAM SEKITAR SEKOLAH
    
3.3.   KEGUNAAN KAWASAN


FAEDAH JANGKA PENDEK/PANJANG

Program Peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) ini hampir berjaya sepenuhnya. Program ini dapat memberikan banyak faedah untuk jangka pendek dan panjang kepada institusi persekolahan.

Antara faedah-faedah yang dapat diperolehi daripada pelaksanaan program ini ialah dapat mewujudkan suasana institusi persekolahan yang baik, pelajar-pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap pembelajaran. Suasana yang indah dan cantik mampu memberi keyakinan dalam diri pelajar dan juga para guru dalam mewujudkan sistem pendidikan.

Selain itu, dengan adanya program ini Sekolah Dalam Taman@ mampu menarik perhatian sekolah-sekolah lain malah juga orang ramai.Ini juga menambahkan keyakianan pihak sekolah dalam melaksanakan Dasar Falsafah Pendidikan Negara.