Keagungan Sembahyang

Keagungan Sembahyang

Di dalam Islam, As Solah adalah amalan yang paling besar dan agung selepas Iman. 

Oleh itu sembahyang menjadi tiang agama dan tapaknya adalah iman. 

Kebesaran dan keagungannya boleh dilihat dan dirasai melalui suluhan ilmu 

pengetahuan dari beberapa sudut seperti, 

Ia adalah ibu segala ibadah yang akan melahirkan ibadah-ibadah lain. 

Ia merupakan tiang seri agama Islam 

Perintah sembahyang diperintahkan terus dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW 

pada malam Isra’ Mikraj tanpa melalui Malaikat Jibril AS di Sidratul Muntaha 

iaitu tempat yang tertinggi dan mulia sehinggakan Jibril sendiri sebagai ketua 

malaikat tidak pernah sampai. 

Barangsiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka jatuh kafir. 

Berkata para sahabat ‘Kami belum pernah dengar lagi hukum meninggalkan 

amalan-amalan yang lain jatuh kafir melainkan sembahyang.’ 

Sembahyang melibatkan seluruh anggota – perbuatan, bacaan, hati dan akal 

kerana hendak mamahami lafaz sembahyang. 

Mengerjakan sembahyang mesti suci lahir dan batin dari sebarang kekotoran 

lahir, hadas besar dan kecil. 

Sembahyang kena mengadap kiblat – ia melambangkan perpaduan umat Islam yang 

merupakan qiblat lahiriah, jika terpaling tidak sah sembahyangnya, sedangkan 

qiblat hati kita sebenarnya mengadap Allah SWT dan barangsiapa berpaling hati 

maka sia-sia sembahyangnya. 

Sembahyang terikat dengan waktu. 

Digalakkan berjemaah. Ada ulamak yang mewajibkannya cuma di dalam mazhab 

Shafie merupakan Fardhu Kifayah atau sunat muakad. Rasulullah hingga ke akhir 

hayat mempertahankan sembahyang berjemaah. 

Berbagai amalan para malaikat tertumpu di dalam solat kerana setiap malaikat 

hanya buat satu amalan sahaja. 

Ada berbagai-bagai bentuk amalan di dalam sembahyang seperti doa, zikir, 

selawat dalam bentuk fizikal dan roh. 

Ia merupakan ibadah yang terikat dengan disiplin (tertib) yang tertentu dan 

cara yang tertentu. 

Amalan sembahyang merupakan intipati dan intisari kepada seluruh ajaran Islam. 

Ada aqidah, ibadah, taharah, peraturan, disiplin, pemimpin dan pengikut, 

pendidikan, akhlak dan lain-lain yang menggambarkan ajaran Islam secara 

ijmali. 

Ia merupakan penyembahan dan peribadatan yang paling lengkap kerana 

keseluruhan ibadah para malaikat ada di dalam sembahyang. 

Ia merupakan zikir paling agung kerana segala bentuk zikir ada di dalam 

sembahyang. Bahkan Allah memerintahkan supaya berzikir kepada Nya selalu. 

Amalan paling lengkap zahir dan batin yakni merangkumi fizikal, rohani dan 

maknawi. 

Mengandungi seluruh bentuk doa dan sembahyang ditakrifkan sebagai doa. 

Berbagai amalan para Rasul ada di dalam sembahyang 

Sembahyang adalah mikraj orang mukmin . Mikraj ertinya naik iaitu rohaninya 

naik tinggi hingga rasa kebesaran Allah 

Dalam sembahyang ada latihan rohani, mental dan jasmani. 

Sembahyang ada simbol rendah diri, ketaatan dan kepatuhan dan simbol berdiri 

di Padang Mahsyar di hadapan Allah SWT. 

Pembaharuan ikrar lima kali sehari untuk menambahkan azam dan melaksanakan 

perintah Allah. 

Merupakan pembaharuan syahadah dan iman kita lima kali sehari semalam. 

Sembahyang merupakan pembersihan jiwa dari sifat-sifat mazmumah dan dosa. 

Maka daripada keagungan sembahyang yang dijiwai ini akan lahirlah hamba-hamba 

Allah seperti berikut, 

- Peribadi yang kuat keyakinannya. 

- Peribadi yang kuat imannya. 

- Peribadi yang mempunyai akhlak yang agung. 

- Peribadi yang berdisiplin hidupnya. 

- Peribadi yang bersih dari maksiat dan kemungkaran kecuali sedikit. 

- Peribadi yang kuat syariatnya. 

- Peribadi yang bersih jiwanya dari sifat-sifat mazmumah. 

Gabungan dari individu yang mempunyai peribadi tersebut akan Insya Alah akan 

lahirlah satu bangsa yang agung dan Allah yang Maha Agung akan menjadikan bangsa 

lain tunduk pada keagungan bangsa ini hasil dari sembahyang yang agung. 


[ KEMBALI ]