SEJARAH SEKOLAH

SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG ARU
 

PENGENALAN

Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru telah dibina pada tahun 1942, dikenali sebagai Government Primary School Tanjung Aru.  Pembinaan ini diasaskan oleh Kerajaan British yang pada waktu itu memerintah negeri Sabah. Penubuhan sekolah ini adalah atas kemahuan dan permintaan penduduk/ibubapa di sekitar Pekan Tanjung Aru.

Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru memiliki keunikannya yang tersendiri. Selain  merupakan antara sekolah yang tertua di Daerah Kota Kinabalu, penempatan blok bangunan sekolah ini terbahagi kepada dua (2) kawasan utama. Kedua-dua kawasan bangunan ini dipisahkan oleh padang sekolah. Wujudnya pembinaan bangunan yang terpisah adalah disebabkan pada asalnya sekolah ini  dua buah sekolah yang berlainan pentadbiran. Bahasa penggantarnya juga berbeza iaitu  Bahasa Melayu dan  Bahasa Inggeris

Blok bangunan yang pertama dibina pada tahun 1942 dikenali sebagai Government Primary School Tanjung Aru dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya.

Pada tahun 1954 dibina blok banguan yang kedua bersebelahan padang sekolah. Bangunan ini  siap untuk digunakan setahun kemudian 1955.  Blok bangunan ini dikenali dengan nama Government Primary English School Tanjung Aru (G.P.E.S),  menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Mulai tahun 1970, Government Primary English School Tanjung Aru  telah menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk Darjah Satu. Menjelang tahun 1976 kedua-dua blok ini telah bergabung dan menggunkan Bahsa Melayu sebagai bahasa pengantar. Nama sekolah ini ditukar kepada Sekolah Rendah Kebangsaan Tanjung Aru.

Pada 20hb Feb 1995 sekali lagi Sekolah Tanjung Aru dipecahkan kepada dua (2) buah sekolah yang dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru Satu dan Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru 2.

Pada peringkat awal pembukaan Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru bilangan guru, murid dan kelas tidak begitu ramai. Peningkatan yang ketara hanya dicapai selepas tahun 1970 dan tahun-tahun berikutnya.

CARTA BILANGAN GURU, MURID DAN KELAS
PADA TAHUN 1970, 1980, 1990 DAN 2000

TAHUN         1970                       1980                    1990                    2000
GURU             17   ORANG         32   ORANG       60  ORANG       75  ORANG
MURID           406   ORANG       1001  ORANG   1839  ORANG   1208  ORANG
KELAS            6                            13                        42                        42Ke Menu Utama
[ke Menu Utama]