Perutusan  Organisasi  Lokasi  Sejarah   Ko-Kurikulum  Kaunseling  Pusat Sumber  
 Ruangan Guru 
Program Khas  Program BE  Hasil Pelajar  Link Pilihan

 

PELAN TINDAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHAP SATU

 

Aspek          :        Beyond Excellence 2000-2005

Program       :        Akademik

Objektif       :

1.       Mengurangkan murid-murid yang buta huruf hijaiah dan penulisan jawi.

2.       Menanam kesedaran kepentingan Pendidikan Islam di kalangan murid Tahap I dan juga ibu bapa / penjaga.

3.       Menerapkan asas keimanan  kepada Allah melalui alam pesekitaran.

4.           Melahirkan pelajar yang tahu mengerjakan ibadah solat dan mencontohi  

            sirah Rasul.

5.           Mendedahkan kepada guru dan murid dengan pelbagai teknik dan kaedah

            pengajaaran.

 

 

Keadaan Sebenar:

 

1.              Murid kurang penguasaan dalam mengenali huruf hijaiah, membaca dan menulis jawi

2.              Murid kurang minat dan galakan.

3.              Ibu bapa kurang kesedaran  pentingnya amalan Islam dalam kehidupan seharian.

4.              Murid kurang perhatian terhadap pelajaran.

5.              Murid kurang pengetahuan mengenai asas tauhid.

6.              Murid tidak mempunyai sokongan dalam mengerjakan ibadat di rumah.

7.              Guru kurang menggunakan kepelbagaian teknik.

 

Sasaran        :

 

1.              Murid-murid Tahap I

2.              Guru Pendidikan Islam Tahap I

3.              Ibu Bapa / penjaga.

 

Perancangan Dan Pelaksanaan :

Program / Aktiviti

Budaya / Amalan

Tindakan

Jangkamasa

Memberi bimbingan yang khusus kepada murid-murid yang lemah di dalam pelajaran.

Mengadakan :

-Kelas bimbingan.

-Kelas Iqra’.

-Pemulihan.

-Dampingan

-Guru PAI.

-Pihak Pentadbiran.

 

 

 

-Berterusan

 

 

 

Memberi pendedahan disamping menambah minat mata pelajaran pendidikan Islam.

Menganjurkan:

-Pertandingan hafaz      Al-Quran. 

-Pertandingan Khat.

-Kuiz

-Guru PAI.

-Pihak Pentadbiran.

-Persatuan Ag. Islam.

 

-Sekali Setahun.

Mempelbagaikan bahan mengajar.

Menyediakan :

-Bahan bantu mengajar.

 

-Panatia PAI.

-Berterusan

Mempelbagaikan kaedah P&P terkini.

Mengadakan :

-Taklimat khas dan    perbincangan.

-Pendedahan skima peperiksaan terkini.

Guru yang telah menghadiri taklimat / pendedahan / kursus/ bengkel.

-Bila diperlukan.

Menanam kesedaran kepentingan mata pelajaran PAI.

Menganjurkan :

-Ceramah Khas.

-Hari Terbuka.

 

-PIBG / Pihak Pentadbiran / Panatia PAI.

-Setahun Sekali.

 

 

 

kembali semula

 

 

 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHAP DUA

 

Aspek          :        Beyond Excellence 2000-2005

Program       :        Akademik

Objektif       :

1.       Menghasilkan murid  pandai menyebut, membaca dan menghafaz    surah-surah yang tertentu dengan betul dan fasih.

                  2.       Mengetahui pengertian ayat dari surah yang tertentu untuk dihayati.

3.            Menerapakan asas keimanan yang kukuh berdasarkan Rukun Iman dan

Islam.

4.       Melahirkan pelajar yang beramal ibadat dengan sempurna seperti bersuci, sembahyang lima waktu, sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat, berpuasa bulan ramadhan dan sembahyang dua hari raya.

5.       Memberi dan mendedahkan kepada murid dan guru dengan pelbagai teknik dan kaedah pengajaran.

6.       Memberi kesedaran kepada ibu bapa mengenai kepentingan mata pelajaran Pendidikan Islam.

 

Keadaan Sebenar:

 

1.       Murid kurang penguasaan dalam pembacaan Al-Quran dan lemah ingatan dalam menghafaz Al-Quran.

2.       Tidak mengetahui pengertian ayat Al-Quran.

3.       Murid kurang kesedaran tentang asas keimanan.

4.       Murid tidak mengamalkan ibadat khusus dalam kehidupan.

5.       Guru kurang menggunakan kepelbagaian teknik.

6.       Ibu bapa kurang kesedaran  kepentingan amalan Islam dalam kehidupan seharian.

 

Sasaran        :

 

1.       Murid-murid Tahap II

2.       Guru Pendidikan Islam Tahap II

3.       Ibu Bapa / Penjaga.

 

Perancangan Dan Pelaksanaan :

Program / Aktiviti

Budaya / Amalan

Tindakan

Jangkamasa

Memberi bimbingan yang khusus kepada murid-murid yang lemah di dalam bacaan Al-Quran dan hafalan.

Mengadakan :

-Kelas bimbingan.

-Kelas Iqra’.

-Rakan Sebaya.

-Tulisan bentuk bacaan di dinding bangunan sekolah.

-Guru PAI.

-Pihak Pentadbiran.

 

 

 

-Berterusan

 

 

 

Memberi pendedahan disamping menambah minat mata pelajaran pendidikan Islam.

Menganjurkan:

-Pertandingan hafaz      Al-Quran. 

-Pertandingan Khat.

-Lawatan.

-Guru PAI.

-Pihak Pentadbiran.

-Persatuan Ag. Islam.

 

 

 

-Sekali Setahun.

Mempelbagaikan bahan mengajar.

Menyediakan :

-Bahan bantu mengajar.

 

-Panatia PAI.

-Berterusan

Mempelbagaikan kaedah P&P terkini.

Mengadakan :

-Taklimat khas dan    perbincangan.

-Pendedahan skima peperiksaan terkini.

Guru yang telah menghadiri taklimat / pendedahan / kursus/ bengkel.

-Bila diperlukan.

Menanam kesedaran kepentingan mata pelajaran PAI.

Menganjurkan :

-Ceramah Khas.

-Hari Terbuka.

 

-PIBG / Pihak Pentadbiran / Panatia PAI.

-Setahun Sekali.

 

 

 

kembali semula