Pelan Tindakan Bahasa Melayu

Tahun 2000 hingga 2005

 

 

A. Isu/masalah :

 

01.              Ada sebilangan kecil Ibu bapa tidak memberi kerjasama.

a.      Tidak menghadirkan diri ke perbincangan.

b.      Tidak menyediakan peralatan sekolah dengan lengkap.

c.       Anak ponteng sekolah.

d.      Anak tidak menyiapkan kerja rumah yang dibekalkan oleh guru.

e.      Sebilangan kecil murid mudah lupa apa yang telah dipelajari.

f.        Pengaruh Bahasa Ibunda.

 

02.              Kurang menguasai struktur ayat

 

03.              Kurang kesedaran tentang kepentingan pendidikan

 

 

04.              Motivasi untuk memajukan diri yang rendah

 

05.              Sebilangan besar murid tidak tahu membaca

 

 

06.              Murid lemah dari segi ejaan

 

07.              Kurang membuat rujukan sendiri

 

 

08.              Sebilangan murid kurang faham apa yang di baca

 

09.              Murid lambat menyelesaikan sesuatu latihan terutama Penulisan.

 

 

B. Matlamat/Objektif.

 

01                Melahirkan murid-murid yang boleh mengenal huruf,membaca ,memahami ayat yang dibaca dan boleh menulis mengikut cara,kaedah,teknik yang betul dalam jangka masa 3 bulan pertama hingga satu tahun.

 

02.              Meningkatkan kebolehan murid dalam penggunaan struktur ayat.

 

03.              Melahirkan murid yang berketerampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara.

 

04.              Melahirkan murid-murid yang cerdik,peka tentang hal-hal semasa,seterusnya boleh mencetuskan idea idea yang bernas khususnya dalam pembelajaran.

 

03                Melahirkan murid yang kaya dengan perbendaharaan kata.

 

 

C. Program/Aktiviti

 

01.              Latih tubi membaca,membaca buku cerita, bercerita, melakonkan cerita untuk memberanikan murid.

 

02.              Mengadakan aktiviti pengayaan dalam bentuk soalan-soalan yang mencabar murid.

 

03.              Mengadakan aktiviti pengukuhan dalam bentuk ujian ringkas mingguan.

 

04.              Mengadakan aktiviti pemulihan bagi murid yang lembam.

 

05.              Mengadakan ujian bulanan sebagai pengukur kemajuan murid.

 

06.              Kuiz dalam kelas.

 

07.              Membuat ulasan buku

 

08.              Pertandingan mengarang,bercerita.

 

09.              Latihan penulisan

 

 

D.                Status Pencapaian Semasa

 

 

Bilangan murid menguasai Kemahiran Membaca Mengikut Tahap.

 

Kelas/Tahun

Jumlah murid

Lancar

Sederhana

Lambat

1

33

10

16

7

2

36

20

07

9

3

30

24

04

02

4

28

20

05

03

5

25

23

0

2

6

20

10

4

6

 

 

 

 

 

 

E. Proses Kerja/Strategi

 

01.              Menberi taklimat kepada Ibu bapa tentang cara-cara Pengajaran dan Pembelajaran di ajar dikelas tahun satu .

 

02.              Mempelbagaikan kaedah, dan teknik pengajaran dan pembelajaran.

 

03.              Menyediakan bahan yang mudah di fahami

 

04.              Latih tubi

 

05.              Membuat alat bantu mengajar

 

06.              Menyediakan ujian dari masa ke semasa

 

07.              Mengadakan kelas pemulihan

 

08.              Bimbingan kelas diluar

 

09.              Bimbingan kelas di bilik khas pada waktu rehat.

 

10.              Mengenal pasti punca kelemahan murid.

 

11.              Pengajaran dan pembelajaran yang terancang.

 

12.              Membahagikan murid kepada 3 kumpulan cergas,sederhana,belum menguasai.

 

13.              Aktiviti melengkapkan Rangkai Kata.

 

14.              Adakan aktiviti yang memaksa murid membuat rujukan sendiri

 

15.              Memberi bahan-bahan bacaan yang pelbagai bentuk dan penekanan kepada aspek bacaan kefahaman dan sebutan yang tepat.

 

16.              Latihan terkawal,berpandu,bebas dengan alat-alat seperti berikut :

 

a.      Mengisi tempat kosong

b.      Menulis dan membuat ayat

c.       Mengararng

 

17.              Murid yang cerdas membantu murid yang lemah.

 

18.              Membuat ulasan buku.

 

19.              Selalu buat penilaian PKBS dan UPSR.

 

 

 

F. Sasaran

 

- Murid-murid tahun Satu hingga tahun Enam.

 

 

 

 

G. Tempoh Perlaksanaan

 

-         Berterusan sehingga Lima Tahun ( 2005 )

 

 

 
 
kembali semula / keluar