VISI DAN MISI
SK. DARAU MENGGATAL


Sebagai satu organisasi di peringkat akar umbi,
Visi dan Misi Sekolah Kebangsaan Darau
adalah sealiran dan sehaluan dengan Visi dan Misi
Beyond Excellence iaitu:
VISI
MISI
Mencapai 
kecemerlangan dan tahap kualiti 
yang berterusan dalam semua aspek 
pendidikan ke arah melahirkan 
generasi pelajar yang berperibadi 
dan berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, 
berkemahiran dan berbudaya saing 
menepati flasafah Pendidikan Kebangsaan 
dan Wawasan 2020.
i.   Meneruskan aktiviti Program 3 + 2
ii.  Memantapkan suasana dan persekitaran sekolah yang merangsang
      pengajaran dan pembelajaran
iii. Memantapkan sistem pengurusan berkesan dan budaya kerja
      bermatlamat serta berfokus
iv. Menghasilkan pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan 
     ko-kurikulum
v.  Menghasilkan pelajar yang berakhlak mulia
vi. Menghasilkan pelajar bestari
VISI DAN MISI SEKOLAH
~ Mencapai kedudukan antara tiga sekolah yang terbaik di Zon Menggatal
~ Menjadi sekolah contoh di Zon Menggatal
~ Mencapai tahap kelulusan keseluruhan bagi UPSR yang cemerlang
~ Meningkatkan kualiti pencapaian UPSR
~ Meningkatkan tahap kelulusan semua mata pelajaran (UPSR) seperti berikut:
             Tahun M.Pelajaran
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Bahasa Melayu
(Penulisan)
70.0%
75.0%
85.0%
90.0%
100%
100%
Bahasa Melayu
(Pemahaman)
90.0%
94.0%
96.0%
98.0%
100%
100%
Bahasa Inggeris
45.0%
60.0%
75.0%
90.0%
95.0%
100%
Matematik
70.0%
75.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100%
Sains Rendah
75.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100%
100%
PAFA
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PEKA
100%
100%
100%
100%
100%
100%
~ Melahirkan murid-murid Tahun 1,2,3,4, dan 5  100% celik huruf melalui Projek Iqra` (Celik Huruf),
   Celik Nombor, Celik Sifir, Projek Cahaya, Program Pemulihan dan Pengayaan serta Self Acces Learning (SAL).
~ Meningkatkan pencapaian PTS dari tahun ke tahun
~ Melahirkan murid-murid yang berfikiran kritis dan Kreatif
~ Menghasilkan tenaga pengajar yang inovatif serta proaktif terhadap era pendidikan masa kini
~ Melahirkan murid-murid yang bergiat cergas dalam kegiatan Ko-Kurikulum
~ Melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi jasmani/ emosi, rohani dan intelek.


[ORGANISASI] [Senarai Staff] [Piagam] [Visi Dan Misi] [Takwim] [PIBG Dan Aktiviti] [Statistik] [Jadual Waktu]
HOME
[KE MENU]