TAKWIM TAHUN 2001
SJK (C) ST. PHILLIP TAMPARULI
PENGGAL PERTAMA
MINGGU
TARIKH
RANCANGAN/AKTIVITI
TINDAKAN
  22-12-2000
        /
02-01-2001
1.    Mengatur jadual waktu untuk guru-guru.
2.    Menyediakan jadual waktu.
3.    Menyediakan Buku Rekod Kutipan Wang yang dijumpai di 
       kawasan sekolah.
4.    Menyediakan senarai nama guru bertugas harian.
5.    Menyediakan senarai nama guru yang meminjam buku dan 
       membahagikan buku teks kepada semua guru
6.    Membahagikan alat kepada guru.
7.    Mengatur aktiviti tahunan sekolah.
8.    Mengatur sukan tahunan sekolah.
9.    Menyediakan carta organisasi tahun 2001.
10.  Menyediakan tarikh ujian bulanan dan penggal.
11.  Mengatur takwim sekolah tahun 2001.
12.  Memeriksa alat sukan.
13.  Memeriksa harta benda sekolah.
14.  Mengatur tarikh pemeriksaan buku kerja/ buku latihan murid.
15.  Mengatur tarikh pertandingan aktiviti-aktiviti dalam sekolah.
16.  Mengadakan mesyuarat agung guru dan KTBM tahun 2001 
       (02-01-2001).
Guru Besar.
PKI.
PK HEM.

PK HEM.
PK HEM.

Kerani.
PK Kokum.
PK KK/GS.
PKI.
PKI.
PKI.
PK KK/GS.
PK KOKUM.
PKI.
PK Kokum.
Guru Besar.
 

01
03-01-2001
/
05-01-2001
1.    Melatih murid cara berbaris waktu rehat dan balik.
2.    Membentuk pasukan pengawas dan pasukan kebersihan.
3.    Melantik ketua darjah, mengatur jadual bertugas dalam kelas 
       dan membahagikan jadual waktu kepada semua murid.
4.    Memungut yuran bulanan sekolah.
5.    Menerangkan kepada murid-murid mengenai peraturan
       sekolah.
6.    Memungut balik lembaran kerja cuti untuk diperiksa.
7.    Memeriksa kebersihan dan harga barangan di kantin sekolah.
8.    Membeli peralatan perubatan.
9.    Memeriksa alat-alat BBB.
10.  Memohon cuti kelepasan peristiwa khas.
11.  Mengadakan mesyuarat bagi semua panitia dan 
       persatuan/kelab.
PK HEM.
PK HEM.
Guru Darjah.

Guru Darjah.
Guru P. Moral/GD.

Guru m/p.
AJK Pemeriksa Kantin.
PK HEM.
Ketua Panitia.
Guru Besar.
Ketua Panitia dan kelab.
 

02
08-01-2001
/
12-01-2001
1.    Minggu Amalan Murni : Bekerjasama  (08-01-2001).
2.    Memeriksa keseragaman pakaian murid.
3.    Mengadakan mesyuarat sukan tahunan sekolah (12-01-2001).
4.    Pemilihan dan melatih peserta sukan.
5.    Mengisi buku jadual kedatangan murid     (12-01-2001).
6.    Mengisi buku permarkahan.
7.    Membuat laporan kedudukan guru.
8.    Melatih murid mematuhi peraturan sekolah.
9.    Memeriksa kedudukan tugas pengawas.
10.  Memeriksa disiplin dan kebersihan di dalam setiap kelas. 
PK HEM.
PK HEM.
PK Kokum.
Guru Pasukan.
Guru Darjah.
Guru Darjah.
PKI.
PK HEM.
PK HEM.
Guru Besar.
03
15-01-2001
/
19-01-2001
1.    Mengemaskini pendaftaran pelajar baru.
2.    Perjumpaan pasukan pengawas disiplin sekolah
       (15-01-2001).
3.    Latihan kawad kecemasan (18-01-2001).
4.    Mendaftar calon UPSR.
5.    Mendaftar calon PTS.
6.    Menyediakan alat-alat sukan untuk Sukan Tahunan Sekolah.
7.    Menyediakan tajuk untuk pertandingan syarahan BC dan BM.
Guru Darjah.
PK HEM.
PK HEM.
PKI/G. Darjah.
PKI/G.
Darjah.
PK Kokum/Guru sukan.
Guru m/p.
  20-01-2001
/
28-01-2001
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
 
04
29-01-2001
/
02-02-2001 
1.    Minggu Amalan Murni : Bantu-membantu (29-01-2001).
2.    Mengisi kad 001 dan buku kesihatan.
3.    Menimbang berat dan menyukat tinggi murid untuk diisi ke kad
       001 dan buku kesihatan.
4.    Bersedia untuk sukan tahunan sekolah.
5.    Memulakan pinjaman buku-buku cerita daripada Pusat Sumber
       Sekolah.
6.    Mendaftar nama peserta sukan tahunan sekolah.
7.    Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan Januari 2001 
       dan buku jadual kedatangan murid.
PK HEM.
G.Darjah Thn 1
G.Darjah Thn 1

PK Kokum/Guru Sukan.
Guru Pusat Sumber.

PK Kokum/Guru Sukan.
Guru Darjah.
 

05
05-02-2001
/
09-02-2001
1.    Memeriksa perhiasan setiap bilik darjah.
2.    Mendaftar murid yang bermasalah.
3.    Latihan kawad kecemasan.
Guru besar.
PK HEM.
PK HEM.
06
12-02-2001
/
16-02-2001
1.    Minggu Amalan Murni: Kebersihan (12-02-2001).
2.    Menyediakan kertas ujian penulisan.
3.    Persediaan pertandingan melukis
4.    Mengadakan sukan tahunan sekolah (15-02-2001). 
PK HEM.
Guru m/p.
K.Panitia PS.
PK Kokum/Guru Sukan.
07
19-02-2001
/
23-02-2001
1.    Minggu Amalan Murni : Berjimat-Cermat (19-02-2001).
2.    Menyerahkan kertas ujian bulanan kepada Ketua Panitia untuk 
       disemak.
3.    Memeriksa buku kerja/buku latihan murid.
4.    Memilih dan memulakan latihan peserta sukan wakil sekolah.
5.    Persediaan ke kejohanan olahraga peringkat Zon Tamparuli.
6.    Menyediakan tajuk pertandingan melukis.
7.    Menerangkan peraturan pertandingan syarahan BC dan BM.
PK HEM.
Guru m/p.

Ketua Panitia.
Guru Sukan.
Guru Sukan.
Guru m/p.
Ketua Panitia.

08
26-03-2001
/
02-03-2001
1.    Menjalankan pertandingan melukis (02-03-2001).
2.    Memeriksa buku jadual kedatangan murid.
3.    Memeriksa ringkasan pengajaran dan pembelajaran setiap 
       mata pelajaran.
4.    Minggu mengulangkaji.
5.    Ujian penulisan dijalankan (BC & BM).
6.    Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan Februari 
       2001 dan buku jadual kedatangan murid.
7.    Mengadakan pertandingan syarahan BC & BM (02-03-2001).
K.Panitia PS.
PK HEM.
Guru Besar.

Semua guru.
Guru m/p.
Guru Darjah.

Ketua Panitia.

09
05-03-2001
/
09-03-2001
1.    Menjalankan ujian bulanan (1).
2.    Menghantar peraturan ujian bertulis BC/BI. 
3.    Mengadakan latihan sukan kejohanan olahraga. 
Semua guru.
Ketia Panitia BC/BI.
PK Kokum.
10
12-03-2000
/
16-03-2001
1.    Memeriksa kebersihan kawasan sekolah.
2.    Menghantar keputusan ujian bulanan.
3.    Mengadakan latihan sukan kejohanan olahraga.
PK HEM.
Guru Darjah.
PK Kokum/Guru Sukan.
11
19-03-2001
/
23-03-2001
1.    Minggu Amalan Murni : Memelihara (19-03-2001)
2.    Mendaftar nama peserta kepada setiausaha Kejohanan 
       olahraga.
3.    Menyediakan kertas ujian penulisan.
PK HEM.
PK Kokum/Guru Sukan.

Guru m/p.

12
26-03-2001
/
30-03-2001
1.    Minggu Amalan Murni: Bersopan-Santun (26-03-2001)
2.    Menyediakan kertas ujian bulanan kepada Ketua Panitia untuk 
       disemak. 
3.    Memeriksa kebersihan pakaian, fizikal dan rambut murid.
4.    Memeriksa buku kerja murid.
5.    Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan Mac 2001 
       dan buku jadual kedatangan murid.
PK HEM.
Guru m/p.

PK HEM.
Ketua Panitia.
Guru Darjah.
 

13 
02-04-2001
/
06-04-2001
1.    Minggu mengulangkaji.
2.    Menyediakan soalan pertandingan ujian bertulis BC/BI.
3.    Menjalankan ujian penulisan BC/BM.
4.    Mendaftarkan kanak-kanak masuk ke Tahun 1 sesi 
       persekolahan tahun 2002.
Semua guru.
Guru m/p.
Guru m/p.
PKI.
14
09-04-2001
/
13-04-2001
1.    Pertandingan ujian bertulis BC/BI (09-04-2001).
2.    Menjalankan ujian bulanan (2).
3.    Memeriksa kebersihan dan harga barangan di kantin.
Ketua Panitia BC/BI.
Semua guru.
AJK Pemeriksa Kantin.
15 
16-04-2001
/
20-04-2001
1.    Mengadakan perjumpaan pasukan pengawas disiplin sekolah 
       (16-04-2001).
2.    Memeriksa kebersihan kawasan sekolah.
3.    Menghantar keputusan ujian bulanan.
PK HEM.

PK HEM.
Guru Darjah.

16
23-04-2001
/
27-04-2001
1.     Minggu Amalan Murni: Berkhidmat (23-04-2001).
2.    Memeriksa kebersihan dan kesihatan gigi semua murid.
3.    Memeriksa ringkasan pengajaran dan pembelajaran setiap 
       mata pelajaran.
4.    Mengurus lembaran kerja cuti dan buku teks.
5.    Memeriksa buku kerja/buku latihan murid.
6.    Menghantar kertas soalan ujian kepada Ketua Panitia untuk 
       disemak termasuk ujian lisan dan bacaan.
PK HEM.
PK HEM.
Guru Besar.

PKI.
Ketua Panitia.
Guru m/p.
 

17
30-04-2001
/
04-05-2001
1.    Memantau situasi pengajaran dan pembelajaran dalam setiap 
       kelas.
2.    Mengedarkan senarai buku teks semester kedua (04-05-2001.
3.    Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan April 2001 
       dan buku jadual kedatangan murid.
4.    Minggu mengulangkaji.
PK HEM.

PKI.
Guru Darjah.

Semua guru.

18
07-05-2001
/
11-05-2001
1.    Menjalankan ujian lisan dan bacaan (09,10 & 11-05-2001).
2.    Memeriksa kebersihan kawasan sekolah.
3.    Memeriksa Buku Jadual Kedatangan Murid.
Guru m/p.
Guru Besar.
PK HEM.
19
14-05-2001
/
18-05-2001
1.    Menjalankan ujian semester pertama (15, 16 & 17-05-2001).
2.    Mengadakan mesyuarat untuk semua guru yang mengajar 
       Tahun 6.
3.    Memeriksa kebersihan dalam setiap kelas.
4.    Menyediakan senarai nama gotong-royong membersihkan 
       kawasan  sekolah.
5.    Menyediakan soalan untuk pertandingan menulis karangan 
       dan membuat ayat BM.
6.    mengisi keputusan ujian ke kad 001.
Semua guru.
Guru Besar.

PK HEM.
PK HEM.

Guru m/p.

Guru Darjah.

20
21-05-2001
/
25-05-2001
1.    Mengadakan pertandingan menulis karangan dan membuat 
      ayat BM.
2.    Mengatur persiapan sebelum akhir penggal pertama.
3.    Memeriksa buku rekod profil murid (21-05-2001).
4.    Membahagikan lembaran kerja cuti.
5.    Mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan sekolah.
6.    Memeriksa kad 001 dan buku kesihatan murid.
7.    Mengedarkan buku rekod profil kepada murid (24-05-2001).
8.    Hari ibu bapa (24-05-2001).
9.    Menjual buku teks semester kedua.
10.  Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan Mei 2001 
       dan buku jadual kedatangan murid.
11.  Menghantar peraturan pertandingan Matematik.
Ketua Panitia BM.

PKI.
PKI.
Guru Darjah.
PK HEM.
PK HEM.
 
 
 
 

 

  26-05-2001
/
05-06-2001
CUTI AKHIR PENGGAL PERTAMA
 
PENGGAL KEDUA
01
06-06-2000
/
08-06-2001
1.    Minggu Amalan Murni : Keselamatan.
2.    Memulakan pengajaran dan pembelajaran semester kedua.
3.    Melatih murid-murid cara-cara berbaris sebelum balik ke rumah.
4.    Memungut dan memeriksa lembaran kerja cuti.
5.    Menyediakan soalan untuk pertandingan Matematik.
6.    Perjumpaan pasukan pengawas disiplin sekolah.
7.    Mengadakan mesyuarat guru dan KTBM.
8.    Mengadakan mesyuarat semua panitia dan kelab/persatuan. 
PK HEM.
Semua guru.
PK HEM.
Guru m/p.
Guru m/p.
PK HEM.
Guru Besar.
Ketua Panitia/Kelab.
02
11-06-2001
/
15-06-2001
1.     Menjalankan pertandingan Matematik.
2.    Memeriksa buku jadual kedatangan murid.
3.    Latihan kawad kecemasan (14-06-2001)
K/P Matematik.
PK HEM.
PK HEM.
03.
18-06-2001
/
22-06-2001
1.    Minggu Amalan Murni : Kerajinan (18-06-2001)
2.    Menyediakan kertas ujian penulisan/ karangan.
3.    Menghantar kertas ujian kepada ketua panitia untuk disemak.
4.    Mengemaskini buku rekod disiplin murid.
5.    Memeriksa setiap kemajuan dalam sekolah.
6.    Menyediakan soalan untuk pertandingan menulis karangan 
      dan membuat ayat BC.
PK HEM.
Guru m/p.
Guru m/p.
PK HEM.
Guru Besar.
Guru m/p.
04
25-06-2001
/
29-06-2001
1.    Menjalankan pertandingan menulis karangan dan membuat 
       ayat BC.
2.    Menyediakan kertas ujian bulanan (3).
3.    Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan Jun 2001 
       dan buku jadual kedatangan murid.
4.    Memeriksa buku kerja/buku latihan murid.
Ketua Panitia BC.

PKI.
Guru Darjah.

Ketua Panitia.

05
02-07-2001
/
06-07-2001
1.     Minggu mengulangkaji.
2.    Memeriksa kebersihan kawasan sekolah.
3.    Memeriksa kebersihan dan harga barangan jualan kantin 
       sekolah.
4.    Menjalankan ujian penulisan BC dan BM.
Semua guru.
PK HEM.
AJK Pemeriksa Kantin.

Guru m/p.

06
09-07-2001
/
13-07-2001
1.    Menjalankan peperiksaan percubaan UPSR (1) (10, 11 & 
       12-07-2001).
2.    Menjalankan ujian bulanan (3)
3.    Memeriksa kebersihan dalam kelas dan carta kelakuan murid.
Guru m/p.

Semua guru.
PK HEM.

07
16-07-2001
/
20-07-2001
1.    Menghantar peraturan pertandingan kaligrafi.
2.    Mengedarkan buku rekod profil.
3.    Menghantar yuran bulanan sekolah dan penyata akaun.
Ketua Kaligrafi.
Guru Darjah.
Guru Darjah.
08
23-07-2001
/
27-07-2001
1.    Minggu Amalan Murni : Berdisiplin (23-07-2001).
2.    Memeriksa alat-alat BBB.
3.    Menghantar kertas ujian bulanan (4) kepada Ketua Panitia 
       untuk disemak.
4.    Menyediakan kertas soalan karangan.
PK HEM.
Ketua Panitia.
Guru m/p.

Guru m/p.

09
30-07-2001
/
03-08-2001
1.    Menyelia disiplin murid dalam kelas.
2.    Memeriksa buku kerja/buku latihan murid.
3.    Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan Julai 2001 
       dan buku jadual kedatangan murid.
4.    Bersedia untuk  pertandingan kaligrafi.
PK HEM.
Ketua Panitia.
Guru Darjah.

Ketua Kaligrafi.

10
06-08-2001
/
10-08-2001
1.    Mengadakan pertandingan kaligrafi.
2.    Minggu mengulangkaji.
3.    Mengadakan ujian penulisan BC/BM.
PK KOKUM.
Semua guru.
Guru m/p.
11
13-08-2001
/
17-08-2001
1.    Menjalankan peperiksaan percubaan UPSR (2) (14, 15 & 
       16-08-2001).
2.    Menjalankan ujian bulanan (4).
3.    Mengukur tinggi, menimbang berat dan mengisi Kad 001.
Guru m/p.

Semua guru.
Guru Darjah.

12
20-08-2001
/
24-08-2001
1.    Minggu Amalan Murni : Keinsafan (20-08-2001).
2.    Mengedarkan keputusan ujian bulanan.
3.    Memeriksa perhiasan setiap bilik darjah.
PK HEM.
Guru Darjah.
Ketua Panitia BC.
13
27-08-2001
/
31-08-2001
1.    Memeriksa kebersihan kawasan sekolah.
2.    Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan Ogos 2001 
       dan buku jadual kedatangan murid.
3.    Menyelia disiplin murid dalam kelas.
Guru Besar.
Guru Darjah.

PK HEM.

14
03-09-2001
/
06-09-2001
1.    Menjalankan ujian UPSR dan PTS (03, 04 & 05-09-2001).
2.    Perjumpaan pasukan pengawas disiplin sekolah.
3.    Memesan buku teks untuk tahun 2002 dan lembaran kerja cuti 
       semester kedua.
Guru Besar.
PK HEM.
Guru m/p.
15
19-09-2001
/
21-09-2001
1.    Menyediakan soalan Pertandingan Pengetahuan Am.
2.    Menyelia kebersihan dan harga barangan jualan di kantin 
       sekolah.
3.    Memeriksa Kad 001 dan RKMI.
4.    Menghantar kertas ujian kepada Ketua Panitia untuk disemak 
       (Ujian lisan, bacaan dan penulisan).
PKI.
AJK Pemeriksa Kantin.

PK HEM.
Guru m/p.
 

  07-09-2001
/
18-09-2001
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
 
16
24-09-2001
/
28-09-2001
1.    Mengadakan Pertandingan Pengetahuan Am (24-09-2001).
2.    Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan September 
       2001 dan buku jadual kedatangan murid.
3.    Menyelia disiplin murid dan kebersihan di setiap bilik darjah.
4.    Memeriksa buku kerja/buku latihan murid. 
5.    Menyediakan kertas soalan ujian akhir penggal kedua (Ujian 
       lisan, bacaan dan penulisan).
Ketua Panitia BC.
Guru Darjah.
PK HEM.

Ketua Panitia.
Guru m/p.
 

17
01-10-2001
/
05-10-2001
1.    Minggu Amalan Murni : Menepati Masa (01-10-2001).
2.    Minggu mengulangkaji.
3.    Memantau disiplin dalam setiap kelas.
PK HEM.
Semua guru.
PK HEM.
18
08-10-2001
/
12-10-2001
1.    Minggu Amalan Murni : Kerajinan.
2.    Menjalankan ujian lisan dan bacaan (08, 09 & 10-10-2001).
Semua guru.
Semua guru.
19
15-10-2001
/
19-10-2001
1.    Menjalankan ujian semester kedua (16, 17 & 18-10-2001).
2.    Memeriksa kebersihan kawasan sekolah.
3.    Memeriksa kebersihan dan harga barangan jualan di kantin 
       sekolah.
Guru m/p.
Guru Besar.
AJK Pemeriksa Kantin.
20
22-10-2001
/
26-10-2001
1.    Minggu Amalan Murni : Kejujuran (22-10-2001).
2.    Memilih calon tokoh murid tahun 2001.
3.    Mengisi keputusan ujian ke Kad 001.
4.    Mengutip balik buku-buku Pusat Sumber Sekolah yang telah 
       dipinjam.
5.    Menyediakan senarai nama murid yang terbaik dalam 
       akademik.
PK HEM.
Semua guru.
Guru Darjah.
Guru Pusat Sumber.

PKI.
 

21
29-10-2001
/
02-11-2001
1.    Memeriksa Buku Rekod Profil Murid (29-10-2001).
2.    Penutupan penyata kira-kira yuran kelas tambahan.
3.    Persediaan untuk Majlis Hari Ucapan Dan Penyampaian Hadiah.
4.    Menyediakan senarai nama bertugas gotong-royong
       membersihkan kawasan sekolah.
5.    Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan Oktober 
       2001 dan buku jadual kedatangan murid.
6.    Mengutip balik dan mengemaskini buku-buku SPBT.
7.    Memeriksa Kad 001 dan RKMI.
8.    Menjual buku teks untuk sesi persekolahan tahun 2002 (30 & 
       31-10-2001 & 01-11-2001).
9.    Membahagikan buku rekod profil murid    (30-10-2001).
10.  Menyediakan jadual waktu kelas tambahan masa cuti sekolah 
       penggal kedua.
PKI.
Guru Darjah.
Semua guru.
PK HEM.

Guru Darjah.

Guru SPBT.
PK HEM.
Guru Darjah.

Guru Darjah.
PKI.
 

22
05-11-2001
/
08-11-2001
1.    Mengadakan Majlis Ucapan Dan Penyampaian Hadiah 
       (05-11-2001).
2.    Mengatur tugas masa cuti sekolah.
3.    Mengadakan majlis perpisahan (08-11-2001)
4.    Melaporkan aktiviti-aktiviti untuk tahun depan.
5.    Menyediakan laporan bulanan sekolah bagi bulan November 
       2001 dan buku jadual kedatangan murid.
6.   Membahagikan lembaran kerja cuti (07-11-2001). 
Guru Besar.

PKI.
Murid Tahun 6.
Guru Besar.
Guru Darjah.

Guru Darjah.

  09-11-2001
/
06-01-2002
CUTI AKHIR PENGGAL KEDUA
 


[MUKA UTAMA][MAKLUMAT AM][LEMBAGA SEKOLAH][CARTA ORGANISASI]
[KECEMERLANGAN][MAKLUMAT GURU][MAKLUMAT MURID][TAKWIM]
CARA MENGHUBUNGI

[MUKA TERATAS]