»¶Ó­
SELAMAT DATANG
SJK (C) ST. PHILLIP, TAMPARULI 
µ£ Æ ÂÞ Àï Åà Àí ¹ú Ãñ ÐÍ »ª ÎÄ Ð¡ ѧ

»¶Ó­ä¯ÀÀµ£ÆÂÂÞÀïÅàÀí¹úÃñÐÍ»ªÎÄСѧÍøÒ³¡£
Äú½«ÄÜ´ÓÕâÀïµÃµ½¸ü¶àÓйØѧУµÄ×ÊÁÏ¡£

Selamat datang ke Laman Web SJK ( C ) St. Phillip, Tamparuli.
 Anda akan dapat maklumat selanjutnya dari laman web ini.

[Bahasa Malaysia][»ªÎÄ]
×ÊÁÏÏêÇéÁªÂ磺
Boleh Hubungi:
SJK (C) ST. PHILLIP,
P.O.Box 61, 89257 Tamparuli,
Sabah, Malaysia.
Tel/Fax: 088-782081
E-mail: sjkpeili@tm.net.my

[Mukasurat Teratas][ÉÏÒ³]