Maklumat murid
TAHUN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
          SATU
22
35
57
          DUA
26
26
52
          TIGA
26
29
55
          EMPAT
15
29
44
          LIMA A
18
27
35
          LIMA B
19
11
30
          ENAM
19
17
36
135
174
309
01.06.2001
         [ Sejarah ]   [ Am ]   [   [ Lembaga Pengurusan Sekolah ] 
[ Carta ORG ]  [ Kejayaan sekolah  ] [ Maklumat Guru ] [ Takwim Sekolah ]