Maklumat Guru
              NAMA 
JANTINA TARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH SEMASA
TEMPOH BERKHIDMAT
JAWATAN 
GRED SSB
1. JOSEPH YEN YUN HIN LELAKI
15/01/1984 
30 TAHUN
GURU BESAR
 DGA5
2. YAPP YUK HEN LELAKI
20/04/1982
25 TAHUN
P.K.PENTADBIRAN
   DGA6
3.CHEE TICK YIN  PEREMPUAN
01/06/1994
32 TAHUN
P.K.HALEHWAL  MURID 
   DGA5
4. CHIN NYUK FOH LELAKI
01/12/1993
26 TAHUN
P.K.KO-KURIKULUM
   DGA6
5. CHAU VUN FAH  PEREMPUAN
16/01/1967
34 TAHUN
GURU AKADEMIK
   DGA6
6. SOH LEH CHING PEREMPUAN
01/12/1992
    9 TAHUN 
GURU AKADEMIK 
   DGA6
7. CHUNG NYUK KIM PEREMPUAN
16/01/1996
12 TAHUN
GURU AKADEMIK 
   DGA6
8. LAU LANG CHUO PEREMPUAN
05/08/1994
7 TAHUN
GURU AKADEMIK 
DB2
9. CHONG VUN YEN PEREMPUAN
16/04/1997
4 TAHUN
GURU AKADEMIK 
DB2
10. YAP WAN  HUWA PEREMPUAN
05/01/1998
3 TAHUN
GURU AKADEMIK 
DB2
11. NASHITOH BT TEH PEREMPUAN
01/04/1998
4 TAHUN
GURU AGAMA
   DGA6
12. HIEW MEI PING PEREMPUAN
01/06/1998
13 TAHUN
GURU AKADEMIK
   DGA6
13. JIMMY YEN FUI MING LELAKI
01/06/2000
1 TAHUN
GURU AKADEMIK 
           DB2
14. CHUNG NYUK CHU PEREMPUAN
13/07/2000
1 TAHUN
GURU AKADEMIK 
   DGA6
 01.06.2001
     [ Am  ]  [  Sejarah  ]  [  Lemgaga Pengurusan Sekolah   ]  [ Carta ORG ]
                [ Kejayaan Sekolah ]  [ Maklumat Murid ]     [ Takwim Sekolah ]