Kejayaan SJK(C) Lok Yuk Menggatal
            SJK(C) LOKYUK MENGGATAL
NAMA MURID YANG MENCAPAI KEJAYAAN CEMERLANG DALAM KOKUM

Bil        Nama                  Acara                                                                         Kedudukan

1     Brain Chia     Pertandingan Pidato BM Zon Menggatal lelaki1998                Johan
                            Pertandingan pidato BI Zon Menggatallelaki1998                    Johan
                            Pertandingan Bercerita BI Daerah K.K 1998                          Naib  Johan
                            Pertandingan Pidato BI Daerah K.K Kategeri Lelaki 1998      Ketiga


2      Elizabeth      Pertandingan pidato BM Zon  Kategeri  Perempuan 1998       Johan
                            Sukan  Zon lontar peluru perempuan 1998                              Johan


3      Wilrezza       Sukan  Zon lontar peluru lelaki  1998                                      Naib Johan
        Chong


4       Pamela        Pertandingan pidato BI Zon Kategeri perempuan 1998            Ketiga
                            Pertandingan pidato BI Zon Kategeri Perempuan 2000            Naib Johan
                            Pertandingan Bercerita BI Zon Kategeri  Perempuan 2000       Ketiga


5       Laura          Sukan  Zon 4x200m perempuan  1999                                    Naib Johan
                            Sukan  Zon  200m perempuan 1999                                        Naib Johan


6     Wong           Sukan  Zon 4x200m perempuan1999                                       Naib Johan
       Siew Tsen    Sukan  Zon 200m perempuan     2001                                       Johan


7      Sylvia          Sukan  Zon 4x200m perempuan 1999                                      Naib Johan


8      Petronella    Sukan  Zon 4x200m perempuan 1999                                      Naib Johan


9      Ferrario       Pertandingan Bintang Kecil Zon Kategri  Lelaki 1999               Johan
                           Pertandingan Bintang Kecil Daerah K.K lelaki 1999                 Ketiga
                           Pertandingan Bintang Kecil Zon Kategeri  Lelaki 2000              Johan


10    Penny          Pertandingan Bintang Kecil ZonKategeri Perempuan 2000        Johan
        Ginsu


11    Morgan       Pertandingan Bercerita BI Zon Kategeri lelaki 2000                  Naib Johan
        Mah


12    Febblin        Sukan  Zon lontar peluru lelaki 2000                                        Naib Johan
                           Sukan  Zon 200m lelaki 2000                                                  Naib Johan


13    Devenna      Sukan  Zon 100m perempuan 2000                                         Naib Johan
                           Sukan  Zon 200m perempuan 2000                                         Ketiga


14     Tan Kai Ni    Sukan  Zon lompat tinggi perempuan 2000                            Ketiga


15     Franny         Pertandingan Bintang Kecil Zon Kategeri perempuan 2000      Naib Johan
                             Sukan  Zon 4x200m  perempuan 2001                                   Johan


16      Elvie            Sukan  Zon 4x200m perempuan 2001                                    Johan
                             Sukan  Zon lompat tinggi perempuan 2001                              Ketiga


17      Charlee       Sukan  Zon lompat tinggi perempuan 2001                              Naib Johan
           Yong


18      Elaine          Sukan  Zon 4x200m perempuan 2001                                    Johan
       [ Am ]  [  Sejarah ]  [ Lembaga Pengurusan Sekolah  ]
[ Carta ORG ]   [ Maklumat Guru ]  [ Maklumat Murid ]   [ Takwim Sekolah ]