AM   ¸Å À¨


PEMANDANGAN SEKOLAH

Bangunan sekolah dan pentadibiran sekolah  ÐÐ Õþ ÊÒ  


µÚ Ò» ×ù У Éá £¨ ½¨ ÓÚ1927 Ä꣩
Bangunan sekolah pertama didirikan pada 1927


ʳ ÌÃ
Kantin sekolah yang memberi perkhidmatan makanan, minuman, dan alatulis 

 Ð У Éᣨ ½¨ ÓÚ2001 Äê £©
 Bangunan baru sekolah yang dijangka akan digunakan pada 2001
Àº Çò ³¡ 
Gelanggang bola keranjang digunakan semasa ko-kurikulum 

У ¸è

      ¡¼  У Ê· ¡½ ¡¼ ¶­ Ê »á ¡½¡¼  ѧ У ÐÐ Õþ ×é Ö¯ ¡½ ¡¼ ÈÙ Óþ °ñ ¡½
¡¼  ½Ì ʦ ×Ê ÁÏ ¡½¡¼ ѧ Éú ×Ê ÁÏ ¡½   ¡¼ У Àú ¡½ 
Sejarah ]   [ Lembaga Pengurusan Sekolah ]   [  Carta ORG ]
[ Kejayaan Sekolah  ]   [ Maklumat Guru ]   [ Maklumat Murid ]   [ Takwim Sekolah ]


01.06.2001