Carta  Organisasi  Sekolah
GURU BESAR
JOSEPH YEN YUN HIN
P. K.  KURIKULUM    : PETER YAPP YUK HENG
P. K. HAL EHWAL MURID   :  CHEE TECK YIN
P. K. KO-KURIKULUM     :  CHIN NYUK WOH
GURU-GURU   :     1. CHAU VUN FAH
                                     2.  SOH LEH CHING
                              3.  CHUNG NYUK KIM
                              4.  LAU LANG CHOU
                              5.  CHONG VUN YEN
                              6.  HIEW MEI PING
                              7.  NASHITOH BT TEH
                              8.  YAP WAN HUWA
                              9.  JIMMY YEN FUI MING
                                   10.  CHUNG NYUK CHU

     [Am ]   [ Sejarah  ]   [ Lembaga Pengurusan Sekolah ]
[ Kejayaan Sekolah  ]   [ Maklumat Guru ]
[ Maklumat Murid ] [ Takwim Sekolah ]

               01.06.2001