SJK (C) LOK YUK LIKAS
P.O.Box 228, 88856 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Tel : 088-427084
Fax : 088-438291
E-mail : sjkc.lyuklks@sabah.edu.my