»¶Ó­ÓÎÀÀ

  ¡°¶·ÑÇÀ¼µÂÀïÍû¹ú»ªÐ¡Ñ§ÍøÒ³¡±

 
                                                             T O


    SJK.(C) KOK WAH TALIBONG,


  Selamat datang ke laman Web SJK(C)Kok Wah,Talibong,Tuaran.Kamu akan mengetahui maklumat SJK(C)
  Kok Wah dari laman Web.
                        __________________________________________________________________

                         [Maklumat asas] [Sejarah [Lembaga Pengurusan Sek] [Carta Organisasi Sek]
                         [Kemegahan Sek]  [Maklumat Guru]  [Maklumat Murid]  [Taman pembelajaran murid]

                        __________________________________________________________________
 

Maklumat Sek.terkini:
SJK.(C) Kok Wah,Talibong,Tuaran,Sabah.
P.o.Box 69,89207,Tuaran,Sabah.
Tel : 088-782928    Fax: 088-782928
Email :sjkc.kwahtlb@sabah.edu.my