Penghijauan Sekolah 

 • Menyertai pertandingan yang bertemakan alam sekitar seperti :-
  • Melukis, mewarna
  • Esei, puisi, debet, drama
  • Mencipta barangan kitar semula dsb.

(Merekodkan semua Program yang dilaksanakan sebagai bahan rujukan)

 

Ciri-ciri penghijauan sekolah yang baik

 1. Amalan 5R (Rethink, Reduce, Repair, Reuse, Recyle)
  • Pengasingan sampah
  • Guna semua air hujan untuk menyiram pokok, membersihkan longkang, dsb.
  • Membuat baja kompos dari sisa makanan dan tumbuhan
 2. Pengurusan sumber
  • Penjimatan kertas, air dan elektrik di sekolah
 3. Penghijauan taman
  • Ada keterangan dan fungsi pokok
  • Pelebalan baja organik
  • Membuat dan menggunakan baja kompos.