LAMAN WEB BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SMK Padang Berampah Sipitang,Sabah
TAJUK : SEJARAH Oleh: Cikgu Joshua Tuah
TINGKATAN 5

email : angatJr06@yahoo.com

Matapelajaran

Sejarah

Tingkatan

5

Tajuk     

Nasionalisme di Malaysia sehingga perang dunia ke-2

Sub tajuk            

Perjuangan pemimpin setempat menentang British

Hasil Pembelajaran 

A1.2 Menyatakan sebab-sebab pemimpin setempat menentang                    
         British
A1.3 Menceritakan peristiwa perjuangan  pemimpin setempat menentang 
         British
A2.3 Menghuraikan sebab pemimpin  setempat berjuang menentang British

Aktiviti

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

1. Guru menunjukkan tarikh
     31 Ogos1957
2. Guru menunjukkan gambar tokoh-  
    yang terlibat menentang British
3.Guru menerangkan sebab-sebab 
    berlakunya penentangan terhadap 
    British
4.Guru minta murid menjawab 
   soalan yang di paparkan

1. Murid memberikan pendapat

2. Murid menamakan tokoh yang di   
    Tunjukkan
3. Murid mendengar penerangan guru

 

4. Murid menjawab soalan yang di   
    kemukakan

 

BBB

Peta Malaysia
Gambar tokoh

Nilai / Patriotisme        

 

Memartabatkan perjuangan tokoh-tokoh  tanah air

Refleksi

 


Hakcipta terpelihara @angatjzoch
SMPB Sipitang
angatJr06@yahoo.com