PERKAKASAN KOMPUTER
 
Input
 
 
Papan Kekunci
Tetikus
Pengimbas
Terminal
Peranti Input Lain
 
 
Output
 
 
Monitor
Pencetak
Pemplot
 
 
 Pemproses & Ingatan
 
 
 Pemproses Mikro
Storan Primer
 
 
 Storan Sekunder
 
 
 Cakera Magnetik
Cakera Keras
Cakera Optik
Pita Magnetik
 
 
 Komunikasi
 
 
 Modem
 
Glosari IT
Pautan Laman Web
Pembina Perisian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hak cipta terpelihara

SMTT 2001.
TERMINAL

Terminal adalah peranti input/output yang paling popular.  Terminal digunakan untuk  komunikasi dua-hala dengan CPU atau dengan terminal lain yang jauhnya antara beberapa kaki hingga beberapa ribu batu.  Oleh itu, dengan bantuan terminal, pengguna dapat mencapai komputer di mana-mana di dunia.

Terminal, kadang-kala disebut stesen kerja, membenarkan kita saling tindak dengan komputer.  Kita menggunakan papan kekunci  untuk memasukkan data, menerima output yang dipaparkan pada skrin paparan tiub sinar katod (CRT), atau monitor.  Oleh kerana data perlu dimasukkan ke dalam peranti satu aksara pada satu masa, kemungkinan ralat berlaku adalah tinggi dan kadar penghantaran data adalah rendah, maka penggunaan terminal terhad kepada bilangan input dan pertanyaan yang kecil.

Ada tiga jenis terminal iaitu terminal dungu (dump), bijak (smart) dan cerdas (intelligent):
 
Terminal dungu (dump) - Tidak memiliki kebolehan dan pemprosesan dan oleh itu tidak boleh melakukan pemprosesan.
- Hanya digunakan untuk input data melalui papan kekunci kepada sistem komputer dan memaparkan apa saja maklumat (maklum balas) yang diterima daripada sistem komputer.
- Selalu terdapat pada di kaunter syarikat kapal terbang, pejabat pos,  JPJ.
Terminal bijak (smart) - Boleh melakukan input dan output dan memiliki sedikit keupayaan pemproses, juga disebut terminal urusan (transaction).
- Keupayaan pemprosesan adalah seperti mengedit atau mengesah (verify) data sebelum dihantar ke komputer, tetapi tidak boleh melakukan pengaturcaraan atau menjanakan suruhan baru.  Contohnya
 
mesin juruwang automatik (automatik teller machine, ATM) : terdiri daripada papan kekunci terhad, paparan video kecil dan mungkin pembesar suara.
terminal juruwang jualan (point-of sale, POS) : digunakan seperti mesin wang tunai (cash register) iaitu selain pengrekodan setiap urusan pelanggan, digunakan juga untuk mengemaskinikan inventori.
peranti pengkomputeran network (network computing devices) : baru direkacipta untuk menggantikan mikrokomputer tetapi mempunyai pemproses dan ingatan sendiri untuk melakukan pemprosesan dan juga input dan output.
Terminal cerdas (intelligent) - Terminal cerdas adalah seperti mikrokomputer yang mempunyai pautan komunikasi, iaitu terminal “berdikan” dengan memiliki keupayaan input, output, pemprosesan dan storan dan memiliki perisisan  sendiri.
- Banyak mikrokomputer telah digunakan menggantikan terminal dungu dan bijak. 

[HOME]