PERKAKASAN KOMPUTER
 
Input
 
 
Papan Kekunci
Tetikus
Pengimbas
Terminal
Peranti Input Lain
 
 
Output
 
 
Monitor
Pencetak
Pemplot
 
 
 Pemproses & Ingatan
 
 
 Pemproses Mikro
Storan Primer
 
 
 Storan Sekunder
 
 
 Cakera Magnetik
Cakera Keras
Cakera Optik
Pita Magnetik
 
 
 Komunikasi
 
 
 Modem
 
Glosari IT
Pautan Laman Web
Pembina Perisian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hak cipta terpelihara

SMTT 2001.
PERANTI INPUT LAIN
[Kamera elektronik] [Sensor] [Kayu ria] [Pen cahaya] [Skrin sentuh]
[Tablet grafik] [Pengecam suara] [Peranti input Human Biology]

Kamera Elektronik - mengambil imej dalam bentuk elektronik untuk dilihat di skrin TV atau komputer.  Ada 2 jenis kamera elektronik iaitu kamera still-video (mengambil satu imej video pada satu masa) dan kamera digital menggunakan cahaya-sesetif cip silikon untuk mengambil imej fotografik dalam bentuk digital. 
Sensor - peranti mengumpul data terus daripada alam sekitar dan menghantarnya kepada komputer.
Kayu ria - sebuah peranti dengan kayu yang boleh dipusing dari beberapa butang untuk mengawal pergerakan kursor.  Ini berguna untuk permainan video seperti menembak musuh, menembak roket dan sebagainya. 
Skrin sentuh - fungsinya adalah sama dengan pen cahaya kecuali anda tidak memerlukan pen tersebut.  Jari anda tidak memerlukan pen tersebut.  Jari anda digunakan untuk menyentuh skrin dan komputer akan bertindak balas.  Mikrokomputer HP-150 mempunyai kemudahan ini.
Tablet grafik - tablet grafik merupakan satu permukaan seluas 12 inci persegi.  Pengguna boleh melakar dan memadam data grafik dengan menekan sebatang pen elektronik diatas permukaan tersebut.
Pengecam suara - suatu peranti yang memahami suara anda dan kemudiannya menggerakkan komputer.  Pada masa kini, kosnya adalah tinggi dan ianya hanya dapat memahami beberapa perkataan sahaja.
Pen cahaya - selalunya dihubungkan kepada CRT/Monitor.  Ia membolehkan anda memasukkan data dan memilih menu yang dipaparkan pada skrin tanpa menekan kunci pada papan kekunci.
Peranti Input Human Biology - perlukan pergerakan manusia yang diterjemahkan oleh sensor, peranti optik, pengenalan suara dan lain-lain teknologi yang boleh menjadi input.  Contohnya sistem biometrik, sistem line of sight, cyber gloves dan body suit serta peranti brainwaves.


[HOME]