PERKAKASAN KOMPUTER
 
Input
 
 
Papan Kekunci
Tetikus
Pengimbas
Terminal
Peranti Input Lain
 
 
Output
 
 
Monitor
Pencetak
Pemplot
 
 
 Pemproses & Ingatan
 
 
 Pemproses Mikro
Storan Primer
 
 
 Storan Sekunder
 
 
Cakera Magnetik
Cakera Keras
Cakera Optik
Pita Magnetik
 
 
 Komunikasi
 
 
 Modem
 
Glosari IT
Pautan Laman Web
Pembina Perisian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hak cipta terpelihara

SMTT 2001.
PENCETAK
[Pencetak hentaman] [Pencetak tanpa hentaman]

Antara semua peranti output yang digunakan  dalam perniagaan, pencetak adalah yang paling biasa digunakan.  Ia menyediakan pengguna untuk rekod  data tampak yang kekal output  dari komputer.  Ia adalah salah satu peranti output yang berkeupayaan untuk menghasilkan laporan dan dokumen perniagaan.  Pencetak telah dibangunkan dan berkebolehan mencetak sehingga 150 hingga lebih 20,000 baris per minit dengan setiap baris  mempunyai hingga 150 aksara.  Kiraan ringkas menunjukkan kelajuan cetakan maksimum adalah dalam anggaran 50,000 aksara persaat.
Pencetak boleh mencetak atas kertas biasa atau atas borang satu atau berbilang salinan yang disediakan khas seperti invois, alat tulis, label, cek, bil dan lain-lain borang bertujuan khas yang digunakan dalam perniagaan dan industri.  Ia boleh cetak teks dan grafik dalam bentuk hitam putih atau warna.

Pencetak boleh dibahagikan kepada dua kategori besar iaitu pencetak hentaman dan pencetak tanpa hentaman. Pencetak hentaman merupakan pencetak yang lebih biasa digunakan.


PENCETAK HENTAMAN
 
Dengan pencetak hentaman, cetakan berlaku disebabkan oleh tukul yang mengetuk bentuk aksara dan bentuk aksara ini kemudiannya mengetuk reben berdakwat, menyebabkan reben menekan imej aksara tersebut ke atas kertas.

Peranti pencetak aksara mencetak satu aksara satu masa pada kelajuan 10 hingga 500 aksara per saat. Pencetak  terlaju jenis ini adalah pencetak matriks dawai  atau pencetak matriks bintik. Ia mencetak aksara terdiri daripada bintik-bintik corak terbentuk oleh hujung dawai yang kecil.

Dengan memanjangkan dawai tertentu lebih daripada yang lain, corak bintik boleh dibentuk untuk mengeluarkan nombor, huruf, atau aksara khas.  Dawai  yang dipanjangkan ini kemudiannya ditekan ke atas reben berdakwat untuk mencetak aksara ke atas kertas atau borang.  Sesetengah pencetak matriks  yang lebih lambat dan murah mencetak aksara sebagai satu siri lajur setiap satunya selebar satu bintik.  Oleh kerana sifat unsur matriks tersebut, ia boleh digunakan untuk mencetak bentuk aksara khas yang boleh digunakan dengan grafik, seperti graf dan carta.

Untuk mereka yang inginkan output berkualiti mesin taip, pencetak bintik khas atau pencetak roda daisi boleh digunakan. Pencetak roda daisi menggunakan unsur cetakan plastik atau logam tunggal berbentuk seperti sususan kelopak bunga daisi.  Unsur ini  akan berputar sehingga aksara yang betul berada pada kedudukannya dan kemudiannya ia ditekan ke atas reben berdakwat.  Proses ini berulang  untuk setiap aksara  yang hendak dicetak pada baris.  Kelajuan biasa pencetak jenis ini adalah dalam julat 25 hingga 100 aksara persaat.

Pencetak aksara  hentaman adalah peranti output salinan keras (hard copy)  yang paling biasa digunakan untuk sistem mikrokomputer peribadi  dan perniagaan kecil. Kosnya jauh lebih rendah daripada  pencetak baris.

Pencetak baris hentaman berkeupayaan mencetak keseluruhan baris  pada satu masa dengan menggunakan roda cetak, rantai atau dram bergerak. Pencetak roda cetak  terdiri daripada satu siri roda cetak, setiap satunya mengandungi digit dan aksara abjad yang lengkap sebagai tambahan kepada set aksara khas.  Apabila mencetak, semua roda cetak diletakkan dengan tepat untuk mewakili data yang hendak dicetak pada satu baris. Ia kemudiannya menghentak secara serentak pada kelajuan 150 baris per minit.

Pencetak rantai atau pencetak dram adalah pencetak baris hentaman yang pantas yang biasa digunakan.  Semasa rantai (mengandungi lima atau kurang bahagian yang terdiri daripada 48 aksara, setiap satunya mengandungi set aksara yang lebih banyak) atau dram cetak berputar, setiap aksara akan dicetak apabila ia tiba pada kedudukannya. Sehingga 150 aksara per baris boleh dicetak pada kelajuan hingga 2,500 baris per minit.  Boleh dikatakan pencetak baris hentaman digunakan khas untuk menyokong sistem komputer yang lebih besar.

PENCETAK TANPA HENTAMAN
 
Pencetak baris tanpa hentaman yang menggunakan kaedah laser, xwrografik, elektrostatik atau kaedah dakwat pancut adalah pencetak yang terlaju dan paling senyap. Pencetak laser Xerox 9700 misalnya, berkeupayaan mencetak lebih daripada 18,000 baris per minit.  Sebelum pembangunan pencetak dakwat pancut dan laser, pencetak tanpa hentaman tidak banyak digunakan kerana beberapa sebab:
1) Memerlukan kertas khas yang lebih mahal
2) Output bercetak tidaklah seterang dan  sejelas percetakan pencetak hentaman.
[ Home ]