PERKAKASAN KOMPUTER
 
Input
 
 
Papan Kekunci
Tetikus
Pengimbas
Terminal
Peranti Input Lain
 
 
Output
 
 
Monitor
Pencetak
Pemplot
 
 
 Pemproses & Ingatan
 
 
Pemproses Mikro
Storan Primer
 
 
 Storan Sekunder
 
 
 Cakera magnetik
Cakera Keras
Cakera Optik
Pita Magnetik
 
 
 Komunikasi
 
 
 Modem
 
Glosari IT
Pautan Laman Web
Pembina Perisian

 

Hak cipta terpelihara

SMTT 2001.
PEMPLOT
Pemplot bimbit yang murah serta berkeupayaan menjana plot berbilang warna daripada data yang tersimpan dalam pita atau cakera magnet.  Pada amnya pemplot yang mempunyai keupayaan berbilang warna yang menggunakan mekanisma tulisan yang mengandungi beberapa pen.  Setiap satunya berkeupayaan menghasilkan warna yang berlainan. Sesetengah peranti untuk membuat draf berautomat dilengkapkan dengan permukaan pemplot yang lebih besar daripada 10 kaki persegi dan harganya sama dengan harga satu sistem mini-komputer.
Sama ada penggunaanya secara am (seperti mereka bentuk, melukis peta atau memplot skematik) atau lebih khusus (seperti membuat persembahan data tiga matra, analisis berstruktur atau melukis carta perniagaan),  terdapat pemplot yang dapat melakukanya.

 

[ HOME ]