PERKAKASAN KOMPUTER
 
Input
 
 
Papan Kekunci
Tetikus
Pengimbas
Terminal
Peranti Input Lain
 
 
Output
 
 
Monitor
Pencetak
Pemplot
 
 
 Pemproses & Ingatan
 
 
Pemproses Mikro
Storan Primer
 
 
 Storan Sekunder
 
 
 Cakera Magnetik
Cakera Keras
Cakera Optik
Pita Magnetik
 
 
 Komunikasi
 
 
Modem
 
Glosari IT
Pautan Laman Web
Pembina Perisian

 
 

Hak cipta terpelihara
SMTT 2001.

 
PAPAN KEKUNCI
Peranti yang selalu digunakan dan paling popular iaitu papan kekunci untuk memasukkan data. 
Papan kekunci hari ini pada amnya menggunakan litar bersepadu untuk menjalankan empat fungsi-fungsi tertentu seperti di bawah.
a)  menentukan gabungan 1 dan 0,iaitu kod perduaan,untuk dihantar ke cpu bergantung kepada kekunci yang ditekan.
b)  bersaling tukar antara kekunci besar dan kekunci kecil.
c)  mengulangi kod kekunci jika kekunci tersebut ditekan lama. 
d)  menyimpan secara sementara atau “menimbal”input jka kekunci ditaip terlalu pantas.
Penyusunan papan kekunci yang memberikan piawaian kepada  kebanyakan papan kekunci adalah penyusunan QWERTY, yang diberi nama mengikut huruf pertama pada baris atas di sebelah kiri. Ia biasanya mempunyai 101 kekunci.  Penyusunan ini dibuat bertujuan untuk melambatkan jurutaip yang mahir, kerana penaipan yang terlalu pantas akan merosakkan kekunci mekanik pada mesin taip.  Untuk memperlahankan jurutaip, huruf-huruf yang paling biasa digunakan diletakkan berserak di atas papan kekunci, menyebabkan gabungan yang biasa digunakan sukar dan lambat ditaip. Penyusunan papan kekunci QWERTY  ini telah digunakan hampir satu abad yang lalu.

Bagaimana pula komputer menerima data dari kekunci?

Papan kekunci mempunyai pengawal (controller) dan pengimbal (buffer) kekunci.  Segala yang ditaip akan disimpan dalam pengimbal (boleh lebih daripada satu simbol disimpan) dan kemudiannya akan diimbas oleh pemproses komputer setelah menerima isyarat sampukan (interrupt) daripada pengawal kekunci.
 


[HOME]