PERKAKASAN KOMPUTER
 
Input
 
 
Papan Kekunci
Tetikus
Pengimbas
Terminal
Peranti Input Lain
 
 
Output
 
 
Monitor
Pencetak
Pemplot
 
 
 Pemproses & Ingatan
 
 
Pemproses Mikro
Storan Primer
 
 
 Storan Sekunder
 
 
Cakera Magnetik
Cakera Keras
Cakera Optik
Pita Magnetik
 
 
 Komunikasi
 
 
 Modem
 
Glosari IT
Pautan Laman Web
Pembina Perisian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hak cipta terpelihara

SMTT 2001.
OUTPUT

Output merupakan penghantaran data yang telah diproses keluar daripada ingatan utama komputer atau storan sampingan ke peranti luar.

Bentuk output yang dihasilkan oleh komputer bergantung kepada perkakasan dan perisian yang digunakan. 

Output berbentuk laporan dan grafik:
 
Hard copy (salinan keras) - yang boleh dicetak oleh pencetak.
Soft copy (salinan lembut) - yang dipapar pada skrin.
Audio output
Video output
Kategori peranti output:
 
Peranti paparan 
(Display devices)
Ia merupakan peranti output visual yang mengeluarkan soft copy.  Contohnya monitor.
Pencetak Ia merupakan peranti output yang mencetak output dari komputer pada kertas.  Cetakan ini juga dipanggil salinan keras (hard copy).
Audio output Ia menghasilkan output dalam bentuk perkataan, muzik, stereo atau suara.  Contohnya speaker, earphone dll.
Video output Imej video yang direkod menggunakan peranti input video seperti monitor komputer dan HDTV.
Peranti output yang lain adalah seperti:
Facsimile (Fax) Ia digunakan untuk menghantar & menerima imej dokumen melalui talian talipon.
Multifunction Devives (MFI) Ia boleh mencetak, mengimbas, menyalin dan fax.
Computer output microfilm (COM)
Data projectors Contohnya LCD panel / LCD projectors. 

[HOME]