PERKAKASAN KOMPUTER
 
Input
 
 
Papan Kekunci
Tetikus
Pengimbas
Terminal
Peranti Input Lain
 
 
Output
 
 
Monitor
Pencetak
Pemplot
 
 
 Pemproses & Ingatan
 
 
 Pemproses Mikro
Storan Primer
 
 
 Storan Sekunder
 
 
 Cakera Magnetik
Cakera Keras
Cakera Optik
Pita Magnetik
 
 
 Komunikasi
 
 
 Modem
 
Glosari IT
Pautan Laman Web
Pembina Perisian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hak cipta terpelihara

SMTT 2001.
INPUT
       Input merupakan proses memasukkan data, program, arahan, dan respon pengguna ke dalam memori.  Peranti yang digunakan untuk memasukkan data/program/command/respon pengguna disebut peranti input.

Data  merupakan fakta mentah yang diterima dan diproses oleh komputer untuk menghasilkan maklumat. 
Program adalah arahan (store instuction) yang mengarah komputer melaksanakan operasi-operasi untuk memproses data. 
Command  adalah kata kunci dan frasa yang mengarah komputer melaksanakan beberapa aktiviti (menggunakan peranti input). 
Respon pengguna merupakan respon kepada soalan atau mesej dari perisian (Contoh: "Yes"/"No"/"Continue" dll). 

KATEGORI PERANTI INPUT

 • Papan Kekunci
 • Kebanyakan papan kekunci mempunyai : 
  -kekunci huruf 
  -pad kekunci angka 
  -kekunci anak panah (arrow keys
  -cursor control keys
  -kekunci fungsi 
  -toggle keys
  • Peranti Penunjuk
  Contoh peranti penunjuk: 
  Tetikus, Trackball, Touchpad, Pointing Stick, Kayu Ria (Joystick), Pen Input, Skrin Sentuh, Pen Cahaya, Digitizer dan Graphics Tablet.
   

  Pen cahaya digunakan untuk memilih options atau melukis paparan grafik pada skrin. 
  Digitizer digunakan untuk menukar titik-titik garis lengkung lukisan atau gambar kepada data dalam komputer. 
  Tetikus, trackball, touchpad, pointing stick pula digunakan untuk menggerakkan pointer dan memilih option
   
  Kayu Ria merupakan peranti input yang digunakan untuk permainan komputer. 
  Skrin Sentuh membolehkan pengguna berinteraksi melalui sentuhan skrin (maklumat terhad/sedikit). 

  • Source Data Automation (memasukkan data secara terus berdasarkan sumber yang asal)
  Optical Recognition menggunakan cahaya untuk membaca kod / tanda / karektor dan menukarnya kepada bentuk digital.
  Contoh optical recognition adalah seperti
  a)  Kod Optik - contoh seperti bar code/optical code scanning equipment
  b)  OMR (optical mark recognition) - tanda khas /markes pada borang. 
  c)  OCR (optical character recognition) - karektor pada dokumen. 

  Image Scanner:
  Merekod imej yang discan atau diimbas secara elektronik dan menukar ke data digital untuk diproses. 
  Contohnya :  Page scanner, Hand-held devices, Image processing system.

  Magnetik ink character recogmation (MICR):
  Menggunakan dakwat khas yang boleh dimagnetize semasa diproses.                  (contoh pada cek) 

  Data collection devices:
  Ia digunakan untuk mendapatkan data dari kawasan dimana transaction atau kejadian yang dilapor seperti suhu, kelembapan dan lain-lain. 

  • Audio, Video, Kamera dan Pengesan
  Peranti di atas digunakan untuk menukar data dalam bentuk bunyi dan imej kepada bentuk digital. Kebanyakan PC mempunyai kad bunyi (sound card) atau kad video (video card)
  a)  Sound voice input : menukar bunyi/suara kebentuk digital. 
  b)  Digital cameras : merekod gambar/imej dalam bentuk digital. 
  c)  Video input : menerima input dari sumber video dari camera/video recorder. 
  d)  Elektronik whiteboard : sebarang rekod yang ditulis/dilukis diatas whiteboard
       (built in scanner) ini dan boleh disimpan dalam komputer yang disambungkan. 
  [HOME]