PERKAKASAN KOMPUTER 
 
Input
 
Papan Kekunci
Tetikus
Pengimbas
Terminal
Peranti Input Lain
 
Output
Monitor
Pencetak
Pemplot
Pemproses & Ingatan
Pemproses Mikro
Storan Primer
Storan Sekunder
Cakera keras
Cakera Magnetik
Cakera Optik
Pita Magnetik
Komunikasi
Modem
Glosari IT
Pautan Laman Web
Pembina Perisian

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hak cipta terpelihara
SMTT 2001.

PERKAKASAN KOMPUTER

 

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAWAU
PETI SURAT 61156,
91021 TAWAU.
NO. TELEFON :  089-715585, 713384
NO. FAX : 089-715153


mtc017.wcdd@sabah.edu.my

atau

smttawau@tm.net.my

Laman web ini lebih sesuai dilihat dengan menggunakan Netscape Navigator.