PERKAKASAN KOMPUTER
 
Input
 
 
Papan Kekunci
Tetikus
Pengimbas
Terminal
Peranti input lain
 
 
Output
 
 
Monitor
Pencetak
Pemplot
 
 
 Pemproses & Ingatan
 
 
 Pemproses Mikro
Storan Primer
 
 
 Storan Sekunder
 
 
 Cakera magnetik
Cakera Keras
Cakera Optik
Pita Magnetik
 
 
 Komunikasi
 
 
 Modem
 
Glosari IT
Pautan Laman Web
Pembina Perisian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hak cipta terpelihara

SMTT 2001.
CAKERA MAGNETIK
Disket ] [ Cakera Keras ]

DISKET
 
Disket diperbuat daripada plastik mylar, berbentuk cakera liut dan permukaannya diselaputi oleh magnetik oksida.  Data yang disimpan di dalamnya diwakilkan oleh titik-titik magnet.  Ia memerlukan pemacu disket yang mempunyai kepala baca/tulis.  Disket boleh didapati dalam dua bentuk saiz iaitu 
5 1/4 inci (jarang digunakan) dan 3 1/2 inci.
Kelebihan disket:

  • Mudah alih - ia boleh dikeluarkan dan dibawa dari satu komputer ke komputer lain.
  • Backup - sesuai umtuk membuat salinan fail dari cakera keras untuk simpanan sekiranya fail dalam cakera keras hilang atau rosak.
  • Bekalan perisian baru - salinan asal perisian yang disediakan dalam disket boleh dibeli/disalin dan pengguna dengan mudah dapat memindahkannya ke dalam cakera keras.
Ke Atas ]
CAKERA KERAS (HARD DISK)
 
Cakera keras merupakan  plet (piring) logam yang diselaputi dengan magnetik oksida.  Terdapat pelbagai saiz iaitu 14 inci, 5 1/4 inci dan 3 1/2 inci.  Ia boleh didapati dalam bentuk fixed disk, disk pack dan removeable hard disk cartridge.  Pemacu hard disk mempunyai kepala baca tulis untuk menulis data pada hard disk atau membaca data dari hard disk. 
Kelebihan cakera keras/Hard disk:
  • Muatan tinggi - Disket hanya memuatkan 1.44MB data tetapi hard disk dapat menjangkau 16+GB ( Pentium III ).
  • Masa capaian data hard disk cepat - mempercepatkan proses yang hendak dibuat oleh pengguna.
  • Proses merekod data dari hard disk lebih cepat.
Ke Atas ]
[HOME]