TAHUKAH ANDA: Pantai fiord merupakan ciri bentuk muka bumi utama di pantai Norway.

TAHUKAH ANDA: Pantai fiord merupakan ciri bentuk muka bumi utama di pantai Norway.

TAHUKAH ANDA: Pantai fiord merupakan ciri bentuk muka bumi utama di pantai Norway.

Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Umum

 MINGGU

 TEMA/TAJUK

 OBJEKTIF

 KONSEP

 NILAI

 MEDIA PENGAJARAN

 

25 & 26

 

 

GEOGRAFI UMUM

 

Pengenalan dunia dari perspektif Malaysia secara umum

 

 

1. Mengenal pasti kedudukan kawasan-kawasan, seperti:-

*      Pergunungan

*      Gunung berapi

*     Lembah sungai dan kawasan tanah rendah

*    Kawasan-kawasan pinggir pantai di dunia 

KBKK:-

a) pengelasan kawasan pergunungan dan tanah pamah

 

Kedudukan 

ketinggian

 

Bersyukur 

Kerjasama 

Bertanggung
jawab

 

Atlas 

Peta dunia 

Glob

 

 

 

27

 

 

Kawasan pergunungan

 

 

1. Mengenal dan memahami secara ringkas proses pergerakan dalam bumi yang menghasilkan pelbagai bentuk di kawasan pergunungan

 

 

Pergerakan dalam bumi 

Penggondolan

 

 

Bertanggung
jawab
 

Berdikari 

Berusaha

 

 

Model 

Gambar rajah  

Peta dunia

 

 

 

 

2. Mengenal dan memahami agen-agen yang mengubah bentuk muka bumi di kawasan pergunungan

3. Mengkaji bagaimana manusia dapat menyesuaikan dan mengubahsuaikan cara hidup di kawasan pergunungan
 

KBKK:- 

a) membanding dan membeza pembentukan gunung

b) pengelasan agen-agen

c) membuat keputusan penyesuaian cara hidup

 

 

 Pengubahsuaian

 

 

 

 

 

 28

 

 

Kawasan gunung berapi

 

 

1. Mengenal dan memahami secara ringkas proses pergerakan dalam bumi yang menghasilkan pelbagai bentuk di kawasan gunung berapi .

2. Mengenal dan memahami agen-agen yang mengubah bentuk muka bumi di kawasan gunung berapi .

3. Mengkaji bagaimana manusia dapat menyesuaikan dan mengubahsuaikan cara hidup di kawasan gunung berapi. 

KBKK:- 

a) pengelasan jalar luar dan jalar dalam 

b) membanding dan membeza pembentukan  jalar luar dan jalar dalam 

c) membuat keputusan penyesuaian cara hidup

 

 

Pergerakan dalam bumi 

Pengubahsuaian

 

 

 

Bersyukur 

Bertanggung
jawab

 

 

 

Transparensi 

Video 

Gambar rajah

 

 

 29

 

 

Kawasan lembah sungai dan kawasan tanah rendah

 

 

1.  Mengenal dan memahami secara ringkas proses pergerakan dalam bumi yang menghasilkan pelbagai bentuk di kawasan lembah sungai dan kawasan tanah rendah.

2.  Mengenal dan memahami agen-agen yang mengubah bentuk muka bumi di kawasan lembah sungai dan tanah rendah.

3. Mengkaji bagaimana manusia dapat menyesuaikan dan mengubahsuaikan cara hidup di kawasan tersebut.

KBKK:- 

a) pengelasan peringkat sungai

b) membanding dan membeza aktiviti sungai

c) membuat keputusan penyesuaian cara hidup

 

 

Pergerakan dalam bumi 

Perubahan 

Pemendapan 

Pengubahsuaian

 

Berusaha 

Bersyukur 

Kegigihan

 

 

Video 

Gambar rajah 

Model

 

 

 30

 

 

Kawasan pinggir laut

 

 

1. Mengkaji tindakan ombak di kawasan pinggir laut. 

2. Mengenal pasti bentuk muka bumi akibat tindakan hakisan dan pemendapan ombak. 

3. Menghuraikan kepentingan kawasan pinggir laut.  

KBKK:- 

a) pengelasan tindakan ombak

b) membanding dan membeza akibat tindakan ombak

c) membuat keputusan penyesuaian cara hidup

 

 

 

 

Hakisan ombak

Pemendapan ombak

 

 

 

Menghargai

Berbangga

 

 

 

Gambar rajah

Model 

Slaid