TAHUKAH ANDA: Gurun Sahara merupakan gurun terbesar di dunia.

101 Soalan Ala PMR


34 Antara berikut yang manakah dikaitkan dengan senarai di atas?
I kawasan tanamannya luas
II diusahakan di kawasan pedalaman
III merupakan pertanian pindah
IV terdapat kemudahan pengairan

A I dan II
B II dan III
C III dn IV
D I dan IV


35 Jalan kereta api 'Trans Siberia" yang terpanjang di Asia menghubungkan bandar

A Moscow-Vladivostok
B Shanghai-Tehran
C Moscow-Singapura
D Hanoi-Tokyo


36 Antara berikut yang mnakah menerangkan kepentingan sumber air sungai kepada penduduk benua Asia?
I Menghasilkan tenaga geo termal
II Menjana kuasa hidroelektrik
III Menjadi jalan perhubungan
IV Mengairi kawasan pertanian

A I,II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

 • Anshan-Fushan
 • Gurun, Malaysia
 • Damodar, India

37 Senerai di atas dikaitkan dengan industri

A membina jentera berat
B membina kapal
C industri petrokimia
D besi dan keluli

 • Tiang kalsit
 • Stalagmit
 • Stalagtit

38 Bentuk bumi di atas terdapat di kawasan

A gua batu kapur
B gurun
C pergunungan
D delta sungai


39 Jalan darat yang dibina di kawasan pergunungan pedalaman benua Asia dikenali sebagai

A Genting Klang
B Terusan Suez
C Trans Siberia
D Genting Khyber


40 Apakah kesan keadaan langit cerah dan kekurangan awan di kawasan gurun panas?
I Hujan kurang
II Panas melampau waktu siang
III Ribut pasir berlaku
IV waktu malamnya sejuk

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


41 Antara berikut, bandar manakah berkembang kerana fungsinya sebagai pelabuhan?
I Delhi, India
II Baghdad, Iraq
III Jurong, Singapura
IV Osaka, Jepun

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


42 Lapangan terbang antara yang tersibut di Asia ialah
I Chek Lap Kok, Hong Kong
II Tokyo, Jepun
III Colombo, Sri Lanka
IV Changi, Singapura

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


43 Pengangkutan keratapi menjadi pengankutang utama di negara

A India
B Korea
C Jepun
D Negara Thai


44 Terusan yang memendekkan perjalanan laut antara benua Asia dengan Eropah ialah

A Terusan Mississippi
B Terusan Wan Mat Saman
C Terusan Suez
D Terusan Panama


45 Antara berikut, sungai manakah tidak dapat dimudiki pada musim sejuk?
I Ganges
II Chang Jiang
III Ob
IV Lena

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


46 Pernyataan berikut menerangkan industri pembuatan kereta di Jepun kecuali

A Mendapatkan pengecualian cukai
B Jaringan sistem pengangkutan baik
C Kemudahan import dan eksport
D Berpenduduk padat


47 Apakah kesan aktiviti industri perkilangan di Asia terhadap alam sekitar?
I Pencemaran udara
II Kenaikan suhu
III Hujan batu
IV Hujan Asid

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


48 Purata pengeluaran hasil tanaman sehektar di Jepun lebih tinggi berbanding negara lain di Asia kerana
I menggunakan baja kimia
II menjalankan pertanian giat
III saiz ladangnya luas
IV menggunakan teknologi modem

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


49 Sektor pertanian sukar dimajukan di kawasan Asia Barat Daya kerana
I muka bumi berhutan tebal
II tanihnya tidak subur
III baka berkualiti rendah
IV iklimnya yang panas

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


50 Pernyataan yang manakah menerangkan usaha-usaha meningkatkan hasil perikanan di Asia?
I Menggalakkan penerokaan laut dalam
II menggunakan pukat tunda di pinggir pantai
III menjalankan perikanan akuakultur
IV membina banyak tukun tiruan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


51 Faktor yang menggalak perkembangan sektor perikanan di negara Jepun ialah
I arus lautan menghasilkan plankton
II penduduknya ramai menjadi nelayan
III kapalnya berteknologi tinggi
IV pantainya berteluk-teluk

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 52.

 • Mak Mandin
 • Kamunting
 • Larkin
 • Batu Tiga

  Kawasan yang disenaraikan di atas berkaitan dengan
  A perlombongan bijih timah
  B perusahaan kilang
  C penanaman padi
  D hutan simpanan

  52.Antara berikut yang manakah faedah pembinaan rancangan pengairan di Malaysia?
  I Padi ditanam dua kali setahun
  II Penyakit tanaman padi dihapuskan
  III Kawasan tanaman padi lebih luas diusahakan
  IV Padi yang bermutu tinggi dihasilkan
  A I dan II
  B I dan III
  C II dan IV
  D III dan IV

  53.Antara berikut pernyataan manakah benar tentang kebanyakan negara di Asia Tenggara?
  A Sebahagian besar penduduk tinggal di luar bandar
  B Eksport bergantung kepada hasil perindustrian
  C Migrasi ke dalam tinggi
  D Taraf hidup tinggi

  54.Antara berikut faktor manakah yang menggalakkan kegiatan perikanan di Asia Tenggara?
  I Terlindung daripada ribut
  II Terletak di atas pentas benua
  III Industri perkapalan maju
  IV Ikan sumber protien utama
  A I dan II
  B I dan III
  C II dan IV
  D III dan IV

  55.Hasil utama yang dilombong di Phuket dan Pulau Bangka digunakan terutamanya dalam perusahaan
  A pewter
  B kereta
  C tembikar
  D pembinaan

  56.Perkapalan sisir pantai penting di Indonesia,Jepun dan Filipina kerana
  A lebih selamat
  B kebanyakan bandar utama terletak di pinggir pantai
  C pantai berteluk sesuai untuk pelabuhan
  D bersifat kepulauan

  57.Antara berikut yang manakah berperanan sebagai pelabuhan entreport?
  A Tokyo dan Beijing
  B Beijing dan Singapura
  C Singapura dan Hong Kong
  D Hong Kong dan Tokyo

  58.Antara berikut,pernyataan manakah yang benar mengenai garis lintang?
  A Garis yang dilukis dari arah utara ke selatan
  B Garisyang digunakan untuk mengira waktu
  C Garis yang juga dikenali sebagai meridian pangkal
  D Garis yang mempunyai jarak yang sama antara satu sama lain dan tidak akan bertemu

  59.Antara yang berikut,yang manakah benar mengenai keadaan iklim di Malaysia?
  A Hujan bukit paling lebat turun pada lewat petang
  B Julat suhu tahunan sangat besar
  C Bukit Larut merupakan kawasan yang paling lembap sementara daerah Jelebu yang paling kering di Malaysia
  D Angin Sumatera membawa hujan lebat ke kawasan pedalaman Sarawak

  60.Di Sarawak,kebanyakan tanaman padinya terdiri daripada jenis kering kerana
  A hujan tahunan yang berlebihan
  B tanah terlalu beralun dan pembajakan sukar dijalankan
  C pertanian pindah lebih penting
  D pengairan tidak boleh dijalankan di kebanyakan kawasan

  61.Faktor utama yang menyebabkan petroleum Malaysia mendapat pasaran yang baik ialah
  A bekalan yang berterusan
  B kandungan sulfur yang rendah
  C penawaran harga yang rendah
  D hubungang yang rapat dengan negara jiran

  62.Berikut adalah faktor-faktor yang menggalakan penanaman padi di Delta Irrawady dan Delta Chao Praya kecuali
  A tanah aluvium yang subur
  B tenaga buruh yang ramai
  C iklimnya yang panas dan lembap
  D jala kereta api digunakan untuk mengangkut padi ke kilang

  63.Mengapakah Projek Serbuk Soda ditempatkan di Negara Thai?
  A Kos pelaksanaannya yang berpatutan
  B Terdapat timbunam bukit garam
  C bentuk muka buminya yang sesuai
  D penduduknya yang ramai

  64.Pindah ternak adalah amalan biasa di kawasan tanah tinggi di Switzerland.Apakah yang dimaksudkan dengan pindah ternak?
  A Menternak binatang secara nomad
  B Pemindahan lembu dari kawasan lurah ke padang rumput di kawasan yang lebih tinggi mengikut musim
  C Menternak binatang dan menanam tanaman di ladang yang sama
  D Penternakan lembu dan kambing biri biri untuk dagingnya

  65.Jepun menjadi negara perindustrian yang maju walaupun tidak kaya dengan sumber mineral.Apakah faktor yang menggalakkan kemajuan perindustrian di Jepun?
  A Kemudahan mengimport sumber galian
  B Bekalan tenaga hidro elektrik yang murah
  C Penggunaan kuasa nuklear
  D Penggunaan tenaga geotermal

  66.Antara beikut,manakah usaha yang dapat menghalang hakisan tanah?
  I Mengawal ragutan berlebihan
  II Menggunakan baja
  III Membajak mengikut kontur
  IV Menanam tanaman tutup bumi
  A I,II dan III
  B I,II dan IV
  C I,III dan IV
  D II,III dan IV