TAHUKAH ANDA: Teluk terbesar di dunia ialah Teluk Mexico di Amerika Syarikat

Penghargaan

Dalam penghasilan setiap projek, penghargaan patut diberi kepada golongan yang telah banyak menghulurkan bantuan semasa diperlukan. Kami, pasukan Sekolah Menengah All Saints, memberi penghargaan tertinggi kepada golongan tersebut:

  • KKIPCom Sdn Bhd yang telah menganjurkan pertandingan WCDD 2001
  • Sabah.Net Resource Centre yang telah menyediakan kemudahan komputer untuk kami guna
  • Keluarga-keluarga kami yang telah membiayai segala kemudahan komputer peribadi serta pembayaran bil Internet demi kejayaan projek tersebut
  • Semua pihak berjasa yang tidak dapat kami menujukan penghargaan sepenuhnya