TAHUKAH ANDA: Aret merupakan sebuah perkataan bahasa Perancis.

Galeri Kertas Model PMR

1.Benda-benda yang mesti dijauhi semasa menggunakan kompas magnetik ialah...
I pokok
II meja
III kereta
IV pagar besi
A.I dan II C.III dan IV
B.II dan III I dan IV

2.Antara yang berikut,manakah yang benar tentang ciri-ciri fizikal di Semenanjung Malaysia?
A.terdiri daripada batuan granit dan batu kapur
B.kawasantanah pamah yang luas terletak di kawasan pedalaman
C.terletak di Lingkaran Api Pasifik
D.perlombongan giat dijalankan

3.Stesen trigonometri dalam sesuatu peta membolehkan seseorang mengetahui...
A.ketinggian sesuatu kawasan
B.kecuraman cerun
C.jarak antara dua tempat
D.arah antara dua tempat

4.Antara yang berikut,kejadian dan kegiatan manakah yang mungkin sekali menyebabkan kepupusan flora and fauna di Malaysia?
I jerebu
II pembalakan
III pertanian pindah
IV perindustrian
A.I dan II
B.II dan III
C.III dan IV
D.I dan IV

5.Faktor-faktor yang berikut telah menarik ramai penduduk berhijrah ke Lembah Klang,kecuali...
A.taraf hidup yang rendah
B.peluang pekerjaan yang banyak
C.kemudahan awam
D.gaji yang tinggi

6.Sungai yang digunakan untuk mengairi tanaman,penjanaan kuasa hidroelektrik,dan untuk menghanyutkan kayu balak mugkin sekali...
A.Sungai Cagayan,Filipina
B.Sungai Solo,Jawa
C.Sungai Kinabatangan,Sabah
D.Sungai Chao Phraya,Negara Thai

7.Malaysia,Indonesia,dan Negara Thai mengeluarkan bahan mentah yang sama seperti getah dan bijih timah.Antara yang berikut,tindakan kerjasama manakah yang dilaksanakan untuk memasarkan komoditi ini?
I mengawal pengeluaran
II menjalankan penyelidikian mencari kegunaan baru
III menawarkan dengan harga yang lebih rendah
IV memajukan industri membuat getah tiruan
A.I dan II C.III dan IV
B.II dan III D.I dan IV

8.Antara faktor-faktor yang berikut,manakah yang menggalakan kegiatan perikanan di kawasan Asia Tenggara?
I ikan merupakan sumber protien penting
II industri membina kapal yang maju
III terletak di kawasan pentas benua
IV ramai penduduk tinggal di tepi pantai
A.I dan II C.II dan IV
B.I dan III D.III dan IV

9.Kurma merupakan hasil eksport penting bagi negara...
A.Iraq C.Pakistan
B.Turki D.Arab Saudi

10.Antara berikut,manakah yang merupkan kesan-kesan emigrasi penduduk dari negara Hong Kong?
I kadar kematian meningkat
II kadar pertumbuhan penduduk menurun
III kekurangan pekerja mahirA.I dan II C.III dan IV
B.II dan III D.I dan IV

11.Antara yang berikut,bentuk fizikal manakah yang terdapat di kawasan gunung berapi?
I esker
II geiser
III tasik kawah
IV tasik berjajar
A.I dan II
B.II dan III
C.III dan IV
D.I dan IV

12.Faktor utama yang menyebabkan oergerakan plat bumi ialah...
A.tarikan graviti.
B.pergerakan arus perolakan.
C.proses lipatan kerak bumi.
D.proses penggondolan.

13.Yang berikut merupakan penyataan-penyataan yang benar,kecuali...
A.Delta Ganges yang senantiasa banjir ditanami jut.
B.pengairan di Sungai Nil membolehkan kawasan kontang ditanami kapas.
C.Delta Chang Jiang yang dalam dan terlindung sesuai bagi pembinaan pelabuhan Shanghai.
D.Delta Mekong yang subur membolehkan kapas ditanam sepanjang tahun.

14.Antara yang berikut,manakah yang merupakan tujuan mengembangkan bidang perindustrian?
I meningkatkan taraf hidup
II mempelbagaikan ekonomi
III mengurangkan kawasan pertanian
IV mengurangkan pengimportan barangan
A.I,II dan III
B.I,II,dan IV
C.I,III dan IV
D.II,III dan IV

15.Antara yang berikut,manakah yang merupakan kesan-kesan perlombongan terhadap alam sekitar?
I pembuangan sampah-sarap
II ketandusan tanah
III keruntuhan tanih
IV pencemaran udara
A.I,II dan III
B.I,II dan IV
C.I,III dan IV
D.II,III dan IV

16.Kebanyakan negara di Asia Tenggara kurang maju dalam bidang perindustrian berat.Antara yang berikut,manakah yang telah menghalang perkembangan ini?
I kekurangan tenaga pekerja
II kekuranga modal yang banyak
III kekurangan bijih besi dan arang batu
IV kekurangan pengetahuan teknologi tinggi
A.I,II dan III
B.I,II dan IV
C.I,III dan IV
D.II,III dan IV

17.Antara yang berikut,manakah yang merupakan usahasama anggota-anggota ASEAN untuk memajukan bidang perindustrian?
I projek baja urea di Malaysia
II projek fosfat di Filipina
III projek enjin diesel di Singapura
IV projek membuat helikopter di Negara Thai
A.I,II dan III
B.I,II dan IV
C.I,III dan IV
D.II,III dan IV

18.Proses urbanisasi yang pesat di bandar raya utama di Asia telah membawa kesan-kesan seperti...
I kesesakan lalu lintas.
II migrasi ke luar bandar.
III kawasan setingaan.
IV kadar pertumbuhan penduduk yang tinggi
A.I,II dan III
B.I,II dan IV
C.I,III dan IV
D.II,III dan IV

19.Faktor-faktor manakah yang mempengaruhi kadar hakisan sungai?
I halaju
II muatan
III isipadu
IV arah aliran
A.I,II dan III
B.I,II dan IV
C.I,III dan IV
D.II,III dan IV

20.Antara yang berikut,penyataan manakah yang dapat dikaitkan dengan solstis musim panas?
A.berlaku pada 21 Disember
B.Kutub Utara mengalami 24 jam malam
C.kawasan ke utara Khatulistiwa mengalami siang yang lebih panjang
D.matahari berada tegak di atas Garisan Khatulistiwa

21.Antara yang berikut,penyataan manakah yang benar mengenai negara Malaysia?
I direntasi oleh Garisan Khatulistiwa
II terletak di hemisfera utara
III terletak di luar Lingkaran Api Pasifik
IV sebahagian besarnya tanah pamah
A.I dan II
B.II dan III
C.III dan IV
D.I dan IV

22.Mengapakah pengangkutan sungai dan udara penting di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak?
A.kaedah yang murah
B.banyak sungai
C.kurang petempatan
D.kurang pengangkutan darat

23.Garisan Khatulistiwa merentasi kawasan-kawasan yang berikut,kecuali...
A.Sumatera C.Sulawesi
B.Sarawak D.Kalimantan

24.Tempat-tempat yang berikut mempunyai industri menapis petroleum,kecuali...
A.Malus
B.Pulau Phuket
C.Pulau Bukum
D.Pangkalan Biandar

25.Perdagangan antara negara-negara Asia Tenggara adalah kurang daripada perdagangan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara.Hal sedemikian berlaku kerana...
A.kurang kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara
B.Tarif yang tinggi dikenakan terhadap barangan dari negara-negara Asia Tenggara
C.barangan dari luar Asia Tenggara lebih berkualiti
D.barangan eksport dan barangan import negara-negara Asia Tenggara hampir sama

26.Berikut merupakan tindakan meningkatkan pelaburan dalam sektor perkilangan,kecuali...
I pelepasan cukai
II memberikan taraf perintis
III perlindungan tarif diberikan
IV menggunakan pekerja asing sepenuhnya
A.I,II dan III C.I,III dan IV
B.I,II dan IV D.II,III dan IV

27.Bahagian utara Myanmar,Negara Thai dan Indo-China mempunyai pokok-pokok jenis daun luruh kerana
A.negara-negara tersebut mengalami satu musim yang panjang
B. kesemua negara tersebut mengalami satu musim kering yang nyata
C.ia bersempadan dengan negara beriklim khatulistiwa
D.hujan turun sepanjang tahun

28.Antara berikut,negara Asia manakah yang mempunyai loji-loji penyulingan air laut kerana kekurangan sumber air tawar?
A.Arab Saudi
B.Jepun
C.Filipina
D.Korea Selatan

29.Antara berikt,manakah faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran yang tinggi di India,Pakistan dan Bangladesh?
A.Umur perkahwinan yang rendah
B.Kekurangan makanan
C.Taraf kesihatan yang rendah
D.Perancangan keluarga

30."Bentuk muka bumi ini lazim ditemui di kawasan gurun.Ia mempunyai takungan air yang berpunca dari bawah tanah serta sangat sesuai dijadikan kawasan petempatan dan pertanian kerana tanahnya subur."

Huraian di atas menerangkan mengenai ciri-ciri sebuah
A.oasis
B.erg
C.delta
D.barkhan

31 Antara berikut yang manakah menerangkan ciri sebuah pusat perhubungan?

A Jaringan jalan raya yang padat
B Ekonomi berasaskan perhidmatan
C Pusat pengedaran barangan dan maklumat
D Pengangkutan laut yang lengkap


32 Antara berikut, yang manakah merupakan pelabuhan entrepot?
I Singapura
II Shanghai
III Tokyo
IV Hong Kong

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 • Hong Kong
 • Seoul
 • Singapura

33 Mengapakah perkhidmatan kereta api cepat (MRT) diperkenalkan di negara di atas?
I Mengurangkan pencemaran
II Mengangkut barangan
III Mengatasi kesesakan
IV Memengdekkan masa perjalanan

A I,II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

 • Chao Phraya
 • Irrawaddy
 • Chang Jiang

34 Antara berikut yang manakah fungsi utama sungai di atas?

A Menghanyutkan balak
B Jalan perhubungan
C Ternakan sumber protein
D Pelancongan


35 Pertanian giat setempat diusahakan di Hong Kong dan Singapura kerana

A kekurangan sumber air
B baja kimia digunakan secara meluas
C tanah pertanian yang terhad
D penggunaan jentera secara meluas


36 Antara usaha-usaha untuk meningkatkan hasil pertanian di Asia ialah
I mengimport buruh asing
II menggunakan baja kimia
III membina projek perairan
IV membuat penyelidikan

A I,II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

 • Daerah Kandy, Sri Lanka
 • Bukit-bukit Nilgiri, India
 • dataran Tinggi Preanger, Indonesia

37 Senarai tersebut dikaitkan dengan tanaman

A kaoliang
B gandum
C getah
D teh

 • Dataran tinggi yang condong
 • Aktiviti utama menternak lembu
 • Pengairan membantu penanaman padi pulut

38 Pernyataan di atas dikaitkan dengan kawasan

A Dataran Tinggi Huang Tu, China
B Dataran Tinggi Deccan, India
C Dataran Tinggi Korat, Thai
D Dataran Sichuan, China


39 Kawasan utama pemeliharaan tiram di Jepun yang menghasikan mutiara ialah

A Teluk Ise
B Dataran Kinki
C Lembangan Suwa
D Selat Tsushima


40 Pernyataan yang manakah benar menerangkan ciri-ciri perikanan laut dalam?
I Keluar ke laut beberapa hari
II Menggunakan radar pengesan ikan
III Menggunakan kapal besar
IV Dilengkapi bilik dingin beku

A I,II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


41 Faktor yang menggalakkan perkembangan sektor perikanana di negara Jepun ialah
I arus lautan menghasilkan plankton
II penduduknya ramai menjadi nelayan
III kapalnya berteknologi tinggi
IV pantainya berteluk-teluk

A I,II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


42 Antara berikut yang manakah tergolong dalam industri tertier?
I Perkilangan
II Perdagangan
III Perlombongan
IV Pelancongan

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


43 Antara berikut manakah dikaitkan dengan Lingkaran Api Pasifik?

A Gempa bumi di Jepun
B Banjir di Bangladesh
C Kemarau di India
D Taufan di Taiwan


44 Faktor berikut mempengaruhi kadar hakisan sungai kecuali

A muatan beban
B isipadu air
C halaju aliran
D arah aliran


45 Antara berikut, bentauk bumi yang manakah terdapat di kawasan hulu sungai?
I air terjun
II dataran mendap
III tetambak
IV jeram

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV


46 Ciri fizikal yang mungkin terhasil akibat tindakan sungai lanjutan daripada likuan terpenggal ialah

A tasik ladam
B tetambak
C delta
D air terjun


46 Kadar hakisan ombak bergantung kepada
I kemasinan air laut
II kekuatan ombak
III struktur batuan
IV kekerasan batuan

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


47 Antara berikut, ciri fizikal yang manakah terbentuk akibat hakisan ombak?
I Gerbang
II batu tunggul
III beting
IV Anak tanjung

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


48 Pernyataan yang manakah benar menerangkan benua Asia?
I Selat terpanjang di Malaysia
II Jurang laut terdalam di Jepun
III Gunung tertinggi di Himalaya
IV Sungai terpanjang di India

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


49 Antara berikut, negara manakah terletak di bahagian Asia Selatan?
I Qatar
II India
III Jepun
IV Sri Lanka

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


50 Antara berikut yang manakah menerangkan kepentingan kawasan batu kapur di Asia?
I Pusat keagamaan
II Kawasan petempatan
III Pusat pelancongan
IV Sumber ekonomi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III, dan IV

 • Tanih berwarna kuning
 • Dimendapkan oleh tindakan angin

51 Pernyataan di atas dikaitkan dengan kawasan

A Dataran Tinggi Korat
B Dataran Huang Tu
C Dataran Tinggi Shan
D Dataran Kedah


52 Antara berikut, sungai manakah memusnahkan harta benda penduduk yang tinggal di sekitarnya?
I Huang He
II Lena
III Indus
IV Tigris

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

 • Sungai Ob
 • Sungai Lena
 • Sungai Yenesei

53 Persamaan ciri-ciri sungai di atas ialah

A membeku pada musim dingin
B mempunyai delta yang luas
C pendek dan beraliran deras
D mengalir ke selatan benua Asia

 • Min suhu musim sejuk ialah -12C
 • Min suhu musim panas ialah 28C
 • Purata hujan tahunan ialah 500mm

54 Pernyataan di atas merujuk ke kawasan

A Dataran Tinggi Deccan, India
B Dataran Bangkok, Negara Thai
C Steppe,CIS
D Zon Kering, Myanmar

 • Tiupan angin monsun barat daya
 • Suhu tinggi dan panas
 • tanah merekah kerana ketiadaan hujan

55 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan

A Yangon, Myanmar
B Kwanto, Jepun
C Moscow, Rusia
D Andra Pradesh, India


56 Pernyataan yang manakah menerangkan kesan penerokaan hutan secara besar-besaran di Asia?
I Gangguan ekologi
II Kepupusan spesies tertentun
III Penemuan spesies baru
IV Kekurangan sumber hutan berharga

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


57 Antara berikut yang manakah merupakan langkah yang dijalankan bagi mengekalkan sumber perhutanan?
I Penanaman semula hutan
II meningkatkan eksport hasil hutan
III menjalankan penebangan terpilih
IV Mewartakan kawasan hutan simpan

A I, II, dan III
B I,II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


58 Antara berikut yang manakah benar menerangkan kawasan perlombongan di Asia?
I Lembah Damodar-Arang batu
II Dataran Tinggi Deccan-bauksit
III Pulau Singkep-kuprum
IV Ashan-bijih timah

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


59 Tenaga nuklear belum meluas digunakan di negara-negara Asia kerana
I kekurangan kepakaran
II kos pengendaliannya tinggi
III Ketiadaan loji yang selamat
IV Sukar mendapatkan plutonium

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


60 Faktor yang menyebabkan penggunaan sumber elektrik amat tinggi di negara Jepun ialah
I bekalan tenaganya yang banyak
II cuacanya sejuk sepanjang tahu
III jumlah penduduknya ramai
IV jumlah kilangnya banyak

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV