TAHUKAH ANDA: Pantai fiord merupakan ciri bentuk muka bumi utama di pantai Norway.

TAHUKAH ANDA: Pantai fiord merupakan ciri bentuk muka bumi utama di pantai Norway.

TAHUKAH ANDA: Pantai fiord merupakan ciri bentuk muka bumi utama di pantai Norway.

Galeri Gambar

Dalam proses penghasilan projek tersebut, ramai gambar foto dan diagram yang terpaksa kami terpinggirkan demi pemilihan gambar yang paling sesuai untuk skema warna dan reka bentuk laman web kami ini. Walau bagaimanapun, kami juga merasa bahawa penayangan gambar-gambar yang terpinggir mungkin dapat membantu guru-guru dan pelajar-pelajar Geografi untuk memahami mata pelajaran itu dengan lebih mendalam.

Hakisan Sungai


Air Terjun #01


Air Terjun #02


Air Terjun #03


Jeram #01


Jeram #02


Kanyon #01


Kanyon #02


Kanyon #03


Lurah Berbentuk "V"

Pemendapan Sungai


Likuan Sungai

Pengangkutan Sungai


Delta Cuspate #01


Delta Cuspate #02


Delta Muara


Delta


Delta Kaki Burung


Tasik Ladam #01


Tasik Ladam #02


Peta Tasik Ladam