TAHUKAH ANDA: Pantai fiord merupakan ciri bentuk muka bumi utama di pantai Norway.

TAHUKAH ANDA: Pantai fiord merupakan ciri bentuk muka bumi utama di pantai Norway.

TAHUKAH ANDA: Pantai fiord merupakan ciri bentuk muka bumi utama di pantai Norway.

Galeri Gambar

Dalam proses penghasilan projek tersebut, ramai gambar foto dan diagram yang terpaksa kami terpinggirkan demi pemilihan gambar yang paling sesuai untuk skema warna dan reka bentuk laman web kami ini. Walau bagaimanapun, kami juga merasa bahawa penayangan gambar-gambar yang terpinggir mungkin dapat membantu guru-guru dan pelajar-pelajar Geografi untuk memahami mata pelajaran itu dengan lebih mendalam.

Hakisan Dan Pemendapan Angin di Gurun


Bajada #01


Bajada #02


Barkhan


Bat


Batu Cendawan


Inselberg #01


Inselberg #02


Inselberg #03


Kipas Aluvium #01


Kipas Aluvium #02


Kipas Aluvium #03


Bajada #01


Bajada #02


Barkhan


Bat


Batu Cendawan


Inselberg #01


Inselberg #02


Inselberg #03


Kipas Aluvium #02


Kipas Aluvium #03


Mesa


Oasis #01


Oasis #02


Pedimen


Pedimen #01


Playa


Seif


Tanih Loes


Ventifak #01


Ventifak #02


Ventifak #03


Wadi #01


Wadi #02


Yardang #01


Yardang #02


Zeugen #01


Zeugen #02