1. Kitar oksigen merupakan proses pengambilan,penggunaan dan pengembalian oksigen dalam atmosfera  secara berterusan.
  2. Kitar oksigen berkait rapat dengan kitar karbon.
  3. Oksigen digunakan dalam proses_proses pernafasan dan pereputan tumbuhan dan haiwan serta pembakaran bahan-bahan api.
  4. Sebaliknya, dalam proses fotosintesis oksigen dibebaskan dan dikembalikan ke udara.
  5. Maka,kitar karbon dan kitar oksigen memastikan kandungan karbon dioksida dan oksigen tetap sepanjang masa.