KARYA PELAJAR
Langkah-langkah Menangani Kesalahan Lalu Lintas di Malaysia
Hartinih Muslim

Di Malaysia, jumlah jaringan jalan raya ialah sepanjang 25.6 ribu kilometer. Hal ini menunjukkan bahawa jaringan jalan raya di negara ini adalah antara yang agak padat di Asia Tenggara. Pertambahan kenderaan di jalan raya, keadaan jalan yang agak sempit dan kurang sistematik telah menyumbang ke arah kesesakan lalu lintas terutamanya semasa penduduk berulang-alik dari pejabat di kawasan bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Kuching dan Kota Kinabalu.

Terdapat beberapa langkah telah dilaksanakan bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di negara ini. Antaranya ialah dengan menggalakkan perkembangan perkhidmatan pengangkutan yang mampu memberikan perkhidmatan pantas, cepat dan cekap untuk manfaat penduduk. Misalnya, dengan penggunaan aliran transit ringan (LRT), komuter dan laluan ekspress yang mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar-bandar besar. Pengurangan kesesakan ini berlaku apabila penduduk menggunakan perkhidmatan yang menawarkan satu suasana perjalanan yang cepat dan pantas.
 


[Perutusan Pengetua] [Organisasi] [Bimbingan & Kaunseling] [Sejarah Sekolah] [Program BE] [Program Khas] [Aktiviti Ko-Kurikulum] [Pusat Sumber Sekolah] [Karya Pelajar] [Semasa] [Link]
Ke muka depan