BEYOND EXCELLENCE

PROGRAM KECERMERLANGAN 6C
MAKTAB SABAH
 
CANGGIH 
KEMUDAHAN
CENDEKIA 
AKADEMIK
CEKAP 
PENGURUSAN
CERIA 
FIZIKAL
CEMERLANG 
DISIPLIN
CERGAS 
KOKURIKULUM
 

[Perutusan Pengetua] [Organisasi] [Bimbingan & Kaunseling] [Sejarah Sekolah] [Program BE] [Program Khas] [Aktiviti Ko-Kurikulum] [Pusat Sumber Sekolah] [Karya Pelajar] [Semasa] [Link]
Ke muka depan
"Kecantikan tidak terletak pada rupa
tetapi pada sikap dan penentu kejayaan atau usaha yang dilakukan".